Projecte de Participació infantil: I tu, què opines? FEDAIA

El projecte de participació I tu, què opines? va néixer l’any 2009 en el marc del 20è Aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants i de la presentació de l’Avantprojecte de Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència.

Encoratjats pel desig d’avançar en el reconeixement dels infants com subjectes de ple dret, la FEDAIA i les seves entitats membre van decidir fomentar el dret a la participació dels infants, adolescents i joves generant espais reals i propers.

La FEDAIA va dissenyar així un seguit de recursos on s’hi poden trobar eines, activitats i dinàmiques diferenciades per temàtiques i adaptades a les diferents franges d’edat per ajudar als i les professionals a iniciar als infants en l’aprenentatge de participar de la seva realitat i donar la seva opinió en tots els àmbits de la seva vida. Concretament, disposa d’una guia pedagògica que descriu acuradament les activitats i dinàmiques a treballar amb els infants, especificant uns formats de recollida de les opinions, i d’un bagul pedagògic, on s’hi troben materials necessaris per a dur-les a terme, com ara jocs i disfresses.

El projecte didàctic vol recollir tots els àmbits que afecten als infants, adolescents i joves i els aborda d’una forma propera per tal que puguin analitzar-los, detectar les seves pròpies necessitats i mancances i així poder opinar de forma constructiva sobre com els agradaria que milloressin.

Al llarg del 2009, 783 infants, adolescents i joves de 22 serveis diferents de la FEDAIA van participar en aquest innovador projecte i les seves opinions van quedar recollides en un document de conclusions. El 2010, el projecte es va emmarcar en l’any Europeu de Lluita contra la pobresa, impulsant que donessin la seva opinió i fessin sentir la seva veu en “I tu, què opines sobre la pobresa?”.

Aquest any 2011, es pretén seguir sensibilitzant als i les professionals sobre la necessitat de crear espais de participació real dels infants, fomentant l’ús d’aquesta eina.

Som conscients que l’exercici d’aquest dret requereix d’un procés educatiu i d’aprenentatge tant dels propis infants com dels adults que influïm en el context educatiu. És un procés que persegueix incorporar la cultura de foment de la participació infantil i l’escolta activa i que no podrà sortir endavant si no s’implementen en els serveis d’atenció a la infància mecàniques de participació democràtica transversals i continuades.

Amb el reconeixement del dret a la participació no n’hi ha prou. Cal aprendre a exercir-lo!

PROMOVEM LA SEVA PARTICIPACIÓ! DEMANA EL MATERIAL DIDÀCTIC I PARTICIPA TU TAMBÉ!

________________________________________
 
FEDAIA
fedaia(ат)fedaia.org

Procés participatiu sobre la pobresa infantil a la Xarxa Social del Pd’IIAC

Un de cada quatre infants…
«Una de cada quatre persones…»

 
D’acord als darrers estudis publicats, els canvis socials i econòmics a Catalunya han fet augmentar la pobresa infantil de manera alarmant. En concret, només tenint present els efectes de la crisi econòmica a casa nostra, la pobresa infantil a Catalunya ha passat del 18,5% el 2008 al 23,3% l’any 2009. Això vol dir que, ara mateix, aproximadament un de cada quatre infants catalans es troba en situació de pobresa i vulnerabilitat.

 
La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en el seu preàmbul afirma que “aquesta llei també vol afrontar, per primera vegada i específicament, la pobresa infantil com a factor de risc susceptible d’ésser l’objecte de les polítiques públiques. […] És el moment per assumir que les conseqüències de la pobresa i de la privació econòmica en els infants i els adolescents constitueixen un risc social de primera magnitud, i que la manca de prevenció d’aquest risc pot perjudicar-ne greument les oportunitats i el desenvolupament futur”. Des d’un punt de vista material, entenem per pobresa infantil a Catalunya aquella situació que pateixen els infants que viuen en una unitat familiar amb ingressos inferiors a 8.748,00 euros anuals (2008), o, el què és el mateix, inferiors a 729,00 euros mensuals. Aquest «llindar de la pobresa» al nostre país s’estableix d’acord a les estimacions de l’OCDE.

 
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha iniciat un procés participatiu entorn el tema de la pobresa infantil, convidant a les persones membres de la Xarxa del Pd’IIAC a compartir aquesta inquietud davant les dades presentades i a conèixer, des del seu punt de vista i àmbits professional i territorial, quines mesures creuen que podrien ajudar a pal·liar aquesta situació de pobresa infantil creixent. Aquest procés, que es fa en l’entorn e-catalunya, es va iniciar el 24 de febrer i finalitzarà el proper 31 de març.

Si encara no ets de la Xarxa social del Pd’IIAC i vols participar-hi, pots sol·licitar-ho clicant aquí o a l’enllaç que surt a la mateixa pàgina del procés participatiu.

 

Nosaltres també hi participem!

(Campanya de difusió dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència a Catalunya)

coneixes-els-teus-drets-logoImagineu que un bon dia algú us fa saber que la gent que governa ha aprovat una llei. Bé, de fet, això no és novetat, però potser ho seria més si us comentessin que és una llei que l’ha aprovada tothom (això és: tothom hi ha votat a favor), oi? A les acaballes del maig de 2010 això va passar a casa nostra: el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. És una llei que pretén ser nova en molts aspectes i, per això, és important fer-ne difusió a tots els nivells, però potser el nivell més important cal que sigui aquell del mateix públic objectiu de la Llei, això són: infants i adolescents de Catalunya.

tn_fes-que-tothomPer això, ja fa uns mesos es va iniciar un projecte per a la difusió dels drets.  El projecte s’ha acabat anomenant: «Coneixes els teus drets? Juga!». Amb l’ajuda de l’Estudi Mariscal per a la part gràfica, s’ha dissenyat un entorn web on tant infants com adolescents poden descobrir quins són els drets que més directament els afecten, així com prendre consciència de la pròpia responsabilitat davant les situacions quotidianes.

El web es divideix en quatre apartats: la Llei, la secció de participació, el mur i el joc pròpiament dit. A l’apartat de la-llei trobem els texts de la Llei i el de la Convenció dels Drets dels Infants, aprovada per les Nacions Unides (ONU) el 1989 (aquest darrer, en diferents formats per a infants i adolescents de diferents franges d’edat, desenvolupats per l’ONG Save the Children). L’apartat participapermetrà a les persones que visiten el web baixar-se al propi ordinador les imatges i els titulars de la campanya per fer la pròpia campanya de difusió entre les amistats i coneixences. el-murdóna pas a taulells individualitzats per a cada dret i oportunitat, on hi podem “dir-hi la nostra”. Finalment, el-jocpresenta animacions gràfiques i textos explicatius a diferents nivell per tal que infants i adolescents coneguin i puguin fer seus els drets i els deures.

Properament tindreu disponible aquest web interactiu en l’adreça http://eljocdelsdrets.gencat.cat i en un futur no molt llunyà s’integrarà al portal temàtic Infància Respon, que, a més, donarà accés a la totalitat del Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI) i al Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR), per tal de fer prevenció i detecció dels maltractaments d’infants i adolescents (teniu més informació al Butlletí d’Infància núm. 39). Aquest portal temàtic fomentarà la participació d’infants, adolescents, professionals i ciutadania en general per a la construcció del sistema de polítiques públiques d’infància i adolescència de Catalunya.