Consells d’infància

Els Consells de participació territorial són els Consells locals en els quals participen els infants i adolescents.

En aquesta pàgina trobareu la relació de Consells locals que tenen designat vocals en el CNIAC o que participen en les trobades amb les dinamitzadores i dinamitzadors de Consells locals amb l’objectiu de format part del CNIAC.