Taula Nacional de la Infància de Catalunya

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya (constituïda el 7 de febrer de 2014), juntament amb les Taules Territorials d’Infància i les Taules Locals d’Infància, recollides en l’article 26 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, es configuren com a òrgans col·legiats amb l’objectiu de potenciar, coordinar, impulsar i promoure les polítiques públiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades en polítiques públiques d’infància i adolescència a Catalunya. Regulades en el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, les funcions de les taules formen part de l’àmbit competencial que estableix l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials i de promoció de les famílies i de la infància..

Acte de constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Palau de Pedralbes, 7 de febrer de 2014

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructura en Ple, Comissió tècnica, Grups de treball i Taules Territorials d’Infància. Entre d’altres, les funcions que el Decret 250/2013 atribueix a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya són:

a) Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
b) Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
c) Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.
d) Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.
e) Establir la coordinació necessària amb l’Observatori dels Drets de la Infància.
f) Establir la coordinació necessària amb l’adjunt o l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència del Síndic de Greuges.

 Acte de constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Plenari, 7 de febrer de 2014

Les Taules Territorials d’Infància de Catalunya

Taula Territorial d’Infància  de Barcelona (Barcelona)
Plenari, 14 de maig de 2015

Taula Territorial d’Infància  de Tarragona (Tarragona)
Plenari, 4 de juny de 2015
Acte del Ple per a la constitució de la Taula Territorial d'Infància de Barcelona 2015-06-04-12.43.12_2
Taula Territorial d’Infància de Girona (Girona)
Plenari, 15 de juny de 2015
Taula Territorial d’Infància de la Catalunya Central (Manresa)
Plenari, 17 de juny de 2015
2015-06-15-17.19.54 2015-06-17-12.11.45_2
Taula Territorial d’Infància de l’Alt Pirineu i Aran (Tremp)
Plenari, 25 de juny de 2015
Taula Territorial d’Infància de Lleida (Lleida)
Plenari, 25 de juny de 2015
2015-06-25-12.19.07 2015-06-25-17.21.33_2
Taula Territorial d’Infància de les Terres de l’Ebre (Tortosa)
Plenari, 1 de juliol de 2015
P1080999

Les Taules Territorials d’Infància, organitzades territorialment a l’entorn de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, són òrgans interns de la Taula Nacional de la Infància i desenvolupen les directrius que estableix la Taula Nacional en el seu àmbit territorial respectiu. S’estructuren com la Taula Nacional en Ple, Comissió tècnica i Grups de treball.

Taula Territorial d’Infància de Barcelona (constituïda el 14 de maig de 2015)
Taula Territorial d’Infància de Tarragona (constituïda el 4 de juny de 2015)
Taula Territorial d’Infància de Girona (constituïda el 15 de juny de 2015)
Taula Territorial d’Infància de la Catalunya Central (constituïda el 17 de juny de 2015)
Taula Territorial d’Infància de l’Alt Pirineu i Aran (constituïda el 25 de juny de 2015)
Taula Territorial d’Infància de Lleida (constituïda el 25 de juny de 2015)
Taula Territorial d’Infància de Terres de l’Ebre (constituïda l’1 de juliol de 2015)

El mateix decret, estableix normativament l’organització i funcionament de les Taules Locals d’Infància, de competència local. De les quals, no en delimita l’abast territorial, ni l’estructura, deixant-ho d’aquesta manera obert a les necessitats de cada àmbit territorial.

Actes de constitució de les Taules Territorials d’Infància
(Taula Nacional de la Infància de Catalunya)


Composició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (2015)

Hble. Sra. Neus Munté i Fernández Presidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Consellera
Departament de Benestar Social i Família
Sra. Mercè Sanmartí i Miró Vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
Departament de Benestar Social i Família
Sr. Joan Mayoral i Simon President de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància
Subdirector general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
Departament de Benestar Social i Família
Sra. Dolors Gordi i Julià Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Secretària de Família
Departament de Benestar Social i Família
 Sra. Carmela Fortuny Camarena Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Directora general de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Departament de Benestar Social i Família
Sra. Montserrat Gatell Pérez Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Presidenta de la Junta de l’Institut Català de les Dones (ICD)
Departament de Benestar Social i Família
Sr. Ramon Terrassa Cusí Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC)
Departament de Benestar Social i Família
Sr. Antoni Mateu Serra Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Secretari de Salut Pública
Departament de Salut
Sr. Carles Constante i Beitia Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general de Planificació i Recerca en Salut
Departament de Salut
Sra. Meritxell Ruiz Isern Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Directora general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
Departament d’Enseyament
Sra. Carme Ortoll Grífols Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Directora general d’Educació Infantil i Primària
Departament d’Enseyament
Sra. Maria del Mar Blasi Reventós Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Cap de Gabinet
Departament d’Enseyament
Sra. Ma. Angels Vila Muntal Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Cap del Gabinet de Seguretat
Departament d’Enseyament
Sr. Joaquim Clavaguera Vilà Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Departament de Justícia
Sr. Pere Soler Campins Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general de Serveis Penitenciaris
Departament de Justícia
Sr. Joan Vidal de Ciurana Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director de la Oficina del President i de Coordinació Interdepartamental
Departament de Presidència
Sr. Miquel Puig Roig Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament
Departament de Governacio i Relacions Institucionals
Sr. Ivan Planas Miret Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general de Seguiment i Avaluació de Polítiques
d’Estabilitat i Creixement
Departament d’Economia i Coneixement
Sr. Josep Solà Font Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director de Serveis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sra. M. Josefa Moya González Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Directora de Serveis
Departament de Cultura
Sr. Xavier López García Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
Departament d’Empresa i Ocupació
Sra. Bibiana Domingo Barbena Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Secretària general
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Ambient
Il·lma. Sra. Isabel Garcia Ripoll Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda
Presidenta de la Comissió de Benestar i Acció Social
Federació de Municipis de Catalunya
Il·lma. Sra. Gina Pol i Borràs Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Tinent d’Alcalde
Ajuntament de Sant Just Desvern
Sr. Antoni Garcia Estevan Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Regidor
Ajuntament de Llinars del Vallés
Sra. Sònia Oriola Rosinach Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Coordinadora de Serveis Socials
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Sra. Caridad Castillo Canales Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Gerent
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Sra. Teia Fàbrega Pairó Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Directora
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Sra. Araceli Lázaro Aparicio Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Secretària
Observatori dels Drets de la Infància
Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
Vice-presidenta segona de la Diputació de Barcelona
Diputada Presidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Il·ltre. Sra. Josefina Bernades Garcia Vocal de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Diputada provincial
Diputació de Lleida
Sr. Jordi Muner i Armengol Secretari de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Responsable de Planificació i Avaluació de Polítiques i Serveis
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
Departament de Benestar Social i Família

4 Comments

  1. Pingback: Es constitueix la Taula Nacional de la Infància – El bloc de Plataforma Educativa

  2. Pingback: Pla d'Inclusió Social de l'Alt Empordà | 25è aniversari Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides

  3. Pingback: Els drets de l’infant per a un món millor | Tribuna d'educació

  4. Pingback: Los derechos del niño para un mundo mejor | Tribuna d'educació

Comments are closed.