Secretaria tècnica del CNIAC

És l’òrgan del Consell encarregat de donar suport tècnic i econòmic al CNIAC, i d’acompanyar i difondre la tasca dels diferents òrgans que l’integren.

Està format per una o més persones adscrites a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.