La Secretaria tècnica

La Secretaria tècnica és l’òrgan encarregat de donar suport al CNIAC per dur a terme les seves funcions i en tots els aspectes del seu funcionament.

És un òrgan adscrit i format per professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

Les seves funcions són:

  • Donar suport tècnic, assessorament i acompanyament al CNIAC per a dur a terme les funcions que té encarregades.
  • Oferir suport logístic i econòmic perquè pugui funcionar tos els òrgans i estructures del CNIAC: Assemblea, Junta, Comissió Permanent i Grups de treball.
  • Difondre la tasca dels diferents òrgans que integren el CNIAC.