Comissió permanent del CNIAC

La Comissió Permanent (CP) és l’òrgan dins el CNIAC encarregat d’organitzar les qüestions que es plantegen en les assemblees, coordinen les reunions i les tasques que elaboren els grups de treball.

La formen catorze integrants, amb cinc càrrecs diferents:

  • Presidència
  • Vicepresidència infantil
  • Vicepresidència adolescent
  • Secretariat
  • Vocals de l’Assemblea: 5 infants i 5 adolescents

La Comissió Permanent es reuneix cada 3 mesos. També pot celebrar sessions extraordinàries quan ho demani la Presidència, la Vicepresidència, o una tercera part dels membres de la Comissió Permanent.

Dins de la Comissió Permanent hi és la Junta.