La Junta

La Junta està composada per la Presidència, la Vicepresidència Infantil, la Vicepresidència Adolescent i la Secretaria. Són membres del CNIAC escollits per l’Assemblea. El seu càrrec té una durada de 2 anys, renovable per 2 anys més si són novament escollits per l’Assemblea.

Presidència | Roc Morella Gorchs

 • Representa públicament el CNIAC
 • Convoca i presideix l’Assemblea i la Comissió Permanent i en dinamitza el debat.
 • Les altres funcions que li encomani el Reglament de règim intern del CNIAC.

Vicepresidència | Cristina Prieto Coll

 • Substitueix la Presidència per absència o per delegació.
 • Ajuda i col·labora amb la Presidència en les seves funcions.
 • Representa públicament el CNIAC

Vicepresidència | Andrea Molina

 • Substitueix la Presidència per absència o per delegació.
 • Ajuda i col·labora amb la Presidència en les seves funcions.
 • Representa públicament el CNIAC

Secretariat | Rim El Khamlichi

 • Redactar les actes de les reunions per deixar constància dels temes que es parlen i de les decisions que es prenen en cada reunió.
 • Portar la comunicació interna i externa del Consell
 • Representa públicament el CNIAC

JUNTES ANTERIORS

Junta, febrer 2022

D’esquerra a dreta:
 • Cristina Prieto Coll, Vicepresidenta | Consell de participació de Granollers
 • Laia Farràs Coll, Secretària | Consell de participació de Caldes de Montbui
 • Roc Morella Gorchs, Vicepresident adolescent | Consell de participació de Granollers
 • Xavi Molina Cano, Vicepresident | Consell de participació de Sitges

Junta, novembre 2019

D’esquerra a dreta:
 • Roc Morella Gorchs, Vicepresident adolescent | Consell de participació de Granollers
 • Júlia Canto Gatpandan, Presidenta | Consell de participació de L’Hospitalet de Llobregat
 • Laia Farràs Coll, Secretària | Consell de participació d’Aiguafreda
 • Blanca Aréchaga Torralba, Vicepresidenta infantil | Consell de participació de Vilassar de Mar