La Junta

La Junta està composta per 4 persones, vocals de l’Assemblea, que són escollits en les eleccions. El seu càrrec té una durada de 2 anys, renovable per 2 anys més.

junta_retallada