La Junta

La Junta està composada per la Presidència, la Vicepresidència Infantil, la Vicepresidència Adolescent i la Secretaria. Són membres del CNIAC escollits per l’Assemblea. El seu càrrec té una durada de 2 anys, renovable per 2 anys més si són novament escollits per l’Assemblea.

Presidència | Júlia Canto Gatpandan

 • Representa públicament el CNIAC
 • Convoca i presideix l’Assemblea i la Comissió Permanent i en dinamitza el debat.
 • Les altres funcions que li encomani el Reglament de règim intern del CNIAC.

Vicepresidència Infantil | Blanca Aréchaga Torralba

 • Substitueix la Presidència per absència o per delegació.
 • Ajuda i col·labora amb la Presidència en les seves funcions.
 • Representa públicament el CNIAC

Vicepresidència Adolescent | Roc Morella Gorchs

 • Substitueix la Presidència per absència o per delegació.
 • Ajuda i col·labora amb la Presidència en les seves funcions.
 • Representa públicament el CNIAC

Secretariat | Laia Farràs Coll

 • Redactar les actes de les reunions per deixar constància dels temes que es parlen i de les decisions que es prenen en cada reunió.
 • Portar la comunicació interna i externa del Consell

 

junta_retallada
Junta, novembre 2019
D’esquerra a dreta:
        • Roc Morella Gorchs, Vicepresident adolescent | Consell de participació de Granollers
        • Júlia Canto Gatpandan, Presidenta | Consell de participació de L’Hospitalet de Llobregat
        • Laia Farràs Coll, Secretària | Consell de participació d’Aiguafreda
        • Blanca Aréchaga Torralba, Vicepresidenta infantil | Consell de participació de Vilassar de Mar