Els Grups de treball

Els Grups de treball són temporals, no són òrgans del CNIAC i els crea l’Assemblea que és qui fa l’encàrrec al Grup, segons les seves necessitats.

Els components d’un Grups de treball són membres del CNIAC que són coneixedors de la temàtica que s’ha de tractar i entenen l’encàrrec que se’ls fa, i s’ofereixen per formar part del grup. Els membres del grup escullen la persona coordinadora que farà les funcions de coordinació del grup.

La feina que du a terme el Grup de treball es presenta a l’Assemblea.

Els Grups de treball faran sessions per videoconferència, principalment, i la comunicació serà mitjançant les xarxes socials.

La Coordinació del Grup 

La persona que coordina el Grup de treball ha de fer les funcions següents:

  • Ordenar el treball del Grup.
  • Convocar les reunions virtuals i les sessions presencials de treball.
  • Coordinar l’activitat i preparar materials amb el suport de la Secretaria Tècnica.
  • Recordar als membres del Grup la feina a fer.
  • Fer seguiment de la feina del Grup i dels seus membres.