26J – CNIAC, Segona Assemblea del 2021

El passat 26 de juny del 2021, el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) es va reunir de manera virtual per tal de celebrar una assemblea ordinària. L’assemblea va començar amb els membres de la Comissió Permanent (CP) explicant els diferents temes que es tractarien i presentant els nous membres vocals del CNIAC que s’han anat incorporant durant aquest curs.

Un dels temes a tractar era que Violant Cervera, la nova consellera, havia contestat a la carta que li havíem enviat per presentar-nos i proposar una trobada, encara que no són les úniques trobades que es volen fer des-del CNIAC, ja que es farà una trobada amb el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, i també està plantejada una trobada amb el senyor Tonucci.

En aquesta assemblea també es va presentar un document de requeriments, el qual ens servirà per presentar-lo a les entitats que vulguin col·laborar amb el CNIAC, ja que moltes vegades els membres senten que encara que demanin la seva col·laboració o que els temes que estan tractant són sobre la infància, estan enfocats per a adults. Per exemple un dels punts d’aquest document es que es proporcioni l’ordre del dia o l’acta en lectura fàcil per tal de facilitar la participació dels infants i adolescents.

Un dels projectes que s’estan treballant és contractar a una agència per tal de tenir una identitat corporativa, ja que actualment el logotip és l’única imatge representativa que té el CNIAC. A més aquesta imatge corporativa permetrà que les xarxes socials estiguin connectades i que siguin molt més recognoscibles.

Una de les noticies que va fer més il·lusió als membres de l’assemblea va ser que es va fer la primera trobada presencial de l’any entre els membres de la CP, i es té la intenció de fer trobades presencials amb la resta de comissions. Per finalitzar vam explicar les funcions de cada comissió als nous membres del CNIAC i vam repassar les tasques de les comissions per tal de veure com d’avançades anaven.

Deixa un comentari