El CNIAC col·labora amb el CAC

Versió del document en castellà i en anglès

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya ha col·laborat amb el Consell Audiovisual de Catalunya en la revisió del document Recomanacions per a una cobertura mediàtica de la infància i l’adolescència amb enfocament dels drets.

Aquestes recomanacions han estat elaborades pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya i han comptat amb la participació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, de l’Associació Diomira, del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, i del Síndic de Greuges.

El document parteix del principi que els infants i els adolescents som ciutadans i ciutadanes actives de la societat amb veu pròpia, i s’inspira en els principis de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, de manera particular en: l’interès superior de l’infant com a principi fonamental que ha de prevaldre davant de qualsevol altre (article 3); l’infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en compte en tots els assumptes que l’afectin (article 12); tot infant té dret a la llibertat d’expressió, a cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota classe (article 13), i, finalment, el dret a l’accés a la informació. En aquest sentit, els mitjans de comunicació social acompleixen una funció social cabdal pel que fa a la difusió d’informació destinada als infants, que tingui com a finalitat promoure el seu desenvolupament i el seu benestar social i cultural (article 17). 

Som ciutadans i ciutadanes avui, ara i aquí

Les recomanacions volen esdevenir una guia per fomentar un tractament mediàtic que respecti l’interès superior de la infància i l’adolescència, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pugui contravenir els seus drets universals. Amb el propòsit que quan s’informi sobre infants i adolescents o quan aquest sector de la població participi en l’esfera mediàtica sigui amb perspectiva de drets.

Infants i adolescents, grans en drets

Des de la junta del Consell Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya (CNIAC) hem analitzat el document “Recomanacions per a una cobertura mediàtica d’infants i adolescents amb enfocament de drets”, impulsat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya hi exposem la nostra opinió.

Rere la lectura, no només creiem que tots els punts són correctes i importants, sinó que, en afegit, agraïm el treball realitzat així com valorem positivament la seva aplicació als medis.

Respecte el punt 3 volíem fer un petit apunt. Al demanar “A l’hora d’elaborar informació que els pugui afectar, s’aconsella consultar amb persones expertes i entitats de l’àmbit de la infància i adolescència i, si s’escau, reforçar la informació amb dades estadístiques”, ens sembla que la formulació de la petició exclou als infants i adolescents com a possibles persones expertes o coneixedores de les necessitats del grup d’edat. Proposem, per exemple, incloure “entitats representatives o responsables de l’àmbit de la infància i l’adolescència”.

Moltes gràcies per impulsar un projecte tan necessari. Sempre que se’ns demani, estarem disposats i disposades a donar suport a més iniciatives d’aquesta tipologia.

Junta del CNIAC

Deixa un comentari