El CNIAC al Grup motor de l’Aliança Catalunya 2030

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Cataluanya (CNIAC) ha estat convidat a formar part del Grup motor de l’Aliança Catalunya 2030.

Aquest grup de treball és un espai reservat a un conjunt d’actors de la societat civil catalana que estan treballant en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i que actuen com a grup motor de l’Aliança Catalunya 2030.

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondre a la necessitat de disposar d’un marc consensuat d’actuació davant els reptes globals de la humanitat. Aquest pla estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental. Per traduir els objectius en accions efectives, Nacions Unides encoratja a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per aplicar aquesta agenda i a crear aliances de col·laboració entre tots els països i actors per assolir els ODS.

Responent a aquest mandat internacional i a la moció 20/XII del Parlament de Catalunya, el Govern ha elaborat el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que té com a objectiu implementar l’Agenda 2030 a Catalunya, vetllant per l’assoliment dels 17 ODS mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya.

L’Aliança Catalunya 2030 neix amb la vocació de ser una gran coalició de país per compartir informació, recursos i bones pràctiques, així com impulsar iniciatives conjuntes per assolir els ODS. Els objectius del Grup motor són:

  • Liderar l’aportació dels compromisos per als ODS, per part de cadascuna de les organitzacions, a l’Aliança Catalunya 2030.
  • Difondre l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 entre la societat civil organitzada per tal de recollir-hi adhesions.
  • Construir amb el conjunt de la societat civil catalana una Aliança per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Deixa un comentari