27M – El CNIAC al Vº Encuentro estatal de participación infantil, Oviedo (UNICEF)

Jara Egea, Júlia Canto i Jordi Alfaro, membres del CNIAC han participat en el ‘V Encuentros Estatales de Consejos de Participación Infantil y Adolescente’ amb el lema ‘Creando el puzle de nuestro derechos’. Enguany del 25 al 27 de maig s’ha celebrat a la ciutat d’Oviedo la cinquena trobada estatal de consells de participació infantil.

Nois i noies i adolescents de diferents consells de participació de tot l’estat español han participat a la trobada després de realitzat un treball previ sobre temàtiques concretes en els seus consells de participació, amb la finalitat de compartir les seves propostes i conclusions sobre temàtiques prèviament escollides: xarxes socials i ciberbullying, identitats i diversitat, educació, igualtat de gènere, protecció, canvi climàtic i models de cura.

Les conclusions es varen recollir en el Manifiesto de Oviedo.

Deixa un comentari