Presentació del CNIAC a Vilassar

Membres del CNIAC han presentat el Consell Nacional al municipi de Vilassar