Candidatures del CNIAC al ‘Consejo estatal de participación de la infancia y de la  adolescencia’

Membres del CNIAC s’han presentat a la convocatòria per ser membre del Consejo estatal de participación de la infancia y de la  adolescencia en representació dels infants i adolescents de Catalunya. El Consejo es va crear per Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre de 2021, com un òrgan adscrit al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, permanent i estable de consulta, representació i participació dels nois, noies i adolescents.

 

Llegeix més