Estiu de qualitat, inclusiu i per a tothom

Article enviat al Bloc del Pacte per
l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval).

·

Prop de tres mesos de vacances escolars és molt de temps: prou per a què hàbits i rutines del curses puguin veure alterats; prou per a què els dies es puguin convertir en jornades tedioses i de ‘no-fer-res’;Logotip de l'Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval) prou per a què l’estiu pugui significar, només, tres mesos de descans i de pas de calendari, i, sobretot, prou per a què moltes necessitats bàsiques cobertes al llarg de l’any per l’escola i els centres oberts, a l’estiu quedin descobertes. D’aquí rau la importància, doncs, del munt d’activitats programades per diverses entitats, que esdevenen una oportunitat per treballar moltes coses en un altre marc i context, i que permeten mantenir certs mínims amb una resposta concreta.

El lleure educatiu forma part dels imprescindibles d’un nen i nena en el seu creixement i desenvolupament, pels fonaments educatius, socialitzadors i d’experimentació que aporta. Amb aquesta evidència, cal reconèixer el protagonisme que pren aquest dret en el vigent marc normatiu d’atenció i empara de la infància a Catalunya (en concret, amb el Pacte per a la Infància i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència). En contextos vulnerables, però, l’accés al lleure educatiu no sempre és fàcil i les entitats socials i el suport polític prenen rellevància en garantir-ho.

Activitat a l'AEIRavalDes de l’AEIRaval, portem anys oferint a l’estiu una continuació de la intervenció que desenvolupem com a centre obert al llarg del curs. Es tracta d’una proposta de lleure educatiu amb un tarannà diferent al del ritme del curs escolar: més relaxat, més vivencial, més significatiu i, sobretot, d’aprenentatge de noves coses i descoberta de l’entorn proper. En resum, permet incidir amb més intensitat en els aspectes fonamentals del desenvolupament de l’infant, fer-ho en un ambient diferent (com ara, al «Nou Espai Socioeducatiu Estel d’Assís») i copsar dinàmiques que en el dia a dia del curs no són fàcils de realitzar.

Enguany, l’AEIRaval ha fet una aposta important en oferir més places (atenent més d’un centenar d’infants i adolescents, d’entre 3 i 17 anys) i en ampliar el servei amb un menjador diari (al llarg del mes de juliol s’han ofert més de 1400 àpats) gràcies al suport extraordinari de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). D’aquesta manera, el projecte ha estat capaç de cobrir l’esmorzar (amb un entrepà, un làctic i una peça de fruita diària, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona) i el dinar. Cal considerar, també, la decisió de destinar una part de places d’inclusió (15% de nens i nenes amb alguna discapacitat), tot reforçant l’equip amb professionals especialitzats.

L’estiu, Activitat a l'AEIRavalperò, també està sent (per als qui no s’han esforçat prou al llarg del curs) un temps de recuperació per intentar superar el curs. Per segon any, s’ha obert un espai d’estudi per a una trentena de nois i noies d’ESO, amb professorat voluntari especialitzat en diferents matèries.

En definitiva, un estiu de qualitat, inclusiu i per a tothom, però… i en família? Dins el plantejament dels projectes d’estiu que donen continuïtat als serveis de centre obert i en els què el paper i la implicació de les famílies és vital, volem acabar aquest apunt posant sobre la taula la imperant necessitat de conciliar les activitats de lleure (que permeten el gaudi amb el grup d’iguals) amb, creiem, la importància de compatibilitzar-les amb les del lleure en família. Per a això, cal treballar afavorint noves dinàmiques relacionals entre progenitors i infants i adolescents.

Experiències d’estiu al Centre Obert de l’Esplai La Florida

Article enviat al Bloc del Pacte per
Club d’Esplai La Florida.

·

L’Associació Club d’Esplai la Florida neix l’any 1984 amb la finalitat d’educar en valors durant el temps de lleure a infants i joves del barri de la Florida, de L’Hospitalet del Llobregat. La Florida és una zona amb una situació social complexa, on l’atenció a infants, joves i les seves famílies és prou important com per treballar amb un Logotip de l'Associació Club d'Esplai Floridaprojecte socioeducatiu que dóna una resposta global i integradora a les noves necessitats que van sorgint en l’entorn més proper.

L’any 2007 vam impulsar el centre obert, un model inclusiu emplaçat en una entitat socioeducativa de lleure. La nostra entitat, creiem, esdevé un lloc privilegiat de trobada on es realitzen accions educatives que faciliten la integració i l’acolliment, un espai on els nous veïns i veïnes coneixen i aprenen a estimar el barri i la ciutat, la llengua, i la cultura. Alhora és un espai ideal per donar a conèixer altres cultures, tradicions i maneres de fer i d’entendre el món.

Dins el context de crisi econòmica generalitzada que estem vivint els darrers anys, una de les necessitats que havíem detectat és la que es genera quan l’escola tanca per vacances i, per tant,Activitat a l'esplai La Florida també tanquen els menjadors escolars: infants i adolescents amb famílies en situacions de pobresa pateixen directament les conseqüències i per a molts d’elles és una impossibilitat el viure amb normalitat durant les vacances escolars. Per aquest motiu, l’any 2012 vam iniciar el casal d’agost, amb la voluntat de facilitar la participació en activitats de lleure i, alhora, facilitar un àpat saludable als infants que més ho necessitaven. I, per això, valorem molt positivament que, des de la DGAIA,s’hagi impulsat aquest any el «Programa G», per tal de garantir aquest servei als infants que participen dels centres oberts a l’estiu.

A través d’aquest projecte assegurem que aquests infants gaudeixin d’una experiència educativa normalitzada a partir d’activitats de lleure, i els garantim, a més, que realitzin tres àpats diaris saludables: així, tenen unes vacances dignes, plenes d’activitats que fomenten el companyerisme, la igualtat d’oportunitats, l’amistat, els valors socials i la bona alimentació. En definitiva, gaudeixen d’unes vacances saludables.

Des dels serveis socials del nostre districte, s’ha realitzat un gran treball de detecció i seguiment de les famílies vinculades al projecte. Activitat a l'esplai La FloridaGràcies a aquest programa, i a la coordinació amb els serveis socials, hem assegurat la participació a l’estiu dels infants que durant l’any ja venen al centre obert i, també, d’altres que s’han incorporat a l’activitat. En total, més de 90 infants han fet ús d’aquest recurs.

Tot plegat, ha estat el treball col·laboratiu en xarxa de les diferents institucions que hi hem intervingut en el projecte allò que l’ha fet possible. I, creiem, és un recurs per als nostres infants i adolescents que cal continuar impulsant en els propers anys.

2a sessió: Comissió de seguiment Pacte Infància

17 de juliol de 2014, Palau de Pedralbes
Veure nota de premsa

Presentació de l’Enfocament estratègic del desplegament del Pacte per a la infància: Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018extended_bullet_pdf_24x16,  i del desenvolupament del Pla de transició 2013 – 2014extended_bullet_pdf_24x16que compromet al Govern de la Generalitat, recollit en l’Annex 2 del Pacte per a la Infànciaextended_bullet_pdf_24x16.

Foto #consellera @neusmunte a presentació estratègia del Pla d’atenció integral a infància i adolescència 2014-2017 http://t.co/VNRbSomxbZ
Foto #consellera @neusmunte a presentació estratègia del Pla d’atenció integral a infància i adolescència 2014-2017 http://t.co/VNRbSomxbZ Govern. Generalitat@govern
Es reuneix la com. de seguiment del Pacte per a la infancia @fundesplai #PinCat @Taula3sector http://t.co/gCrAMT93mW Carles Barba Boada@CarlesBarba

 

 

 

 

 

 

 

Comissió seguiment #pacteinfancia: rendició comptes Pla transició 2014-2015 i Enfocament estratègic Pd’IIAC 2014-2017 http://t.co/ZBfTPbbCca Jordi Muner@jordi_muner

 

Comissió de seguiment Pacte infància: balanç del primer any, reptes pel futur @neusmunte http://t.co/tdEDuaWmAT
Comissió de seguiment Pacte infància: balanç del primer any, reptes pel futur @neusmunte http://t.co/sstSsx8rTB Susagna Caseras@SuCaseras
Avui trobada amb la comissió de seguiment del pacte per a la #infancia @gencat http://t.co/sstSsx8rTB Gisel Fontanet@giselfontanet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://storify.com/Pacte_Infancia/comissio-seguiment-pacte-infancia-2a

Les infografies de la DGAIA


 
D’entre els acords adquirits amb la signatura del Pacte per a la Infància el passat 19 de juliol de 2013, i dins del desplegament del «Pla de transició 2013-2014» recollit en l’annex 2 del document, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) enceta la publicació d’infografies (amb periodicitat trimestral) que recullen les dades del “nombre i tipologia de maltractaments infantils” (darrer indicador de l’eix 3 «Atendre la infància des de la vessant de la salut», p. 86 del document del Pacte).

Cal tenir present que «maltractament infantil» és una especificació del concepte «desprotecció infantil». De la població d’entre 0 i 17 anys que es troba en situació de desprotecció infantil i que està acollida per la DGAIA, la majoria d’infants i adolescent és troben protegits perquè han estat víctimes d’algun tipus de maltractament infantil, però no totes les i els infants i adolescents protegits han estat maltractats. Algunes situacions que no són de maltractament infantil i, en canvi, comporten situacions de desprotecció infantil són: les i els menors estrangers no acompanyats; les renúncies hospitalàries, i les i els infants i adolescents amb expedient de guarda, d’entre d’altres.

Iniciada la segona etapa de l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència»

Dins del marc del desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya, s’han iniciat aquest mes de juliol els treballs per: concretar els objectius; determinar els indicadors de resultats; identificar les actuacions prioritàries, i establir la dotació pressupostària que ha de recollir el Pla d’acció anual 2014-2015.

Com en l’etapa anterior, l’eina de treball serà la plataforma de treball virtual e-Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta plataforma facilita les tasques dels set grups de treball d’institucions, entitats i experts que participen en l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017» pel desplegament del Pacte per a la Infància, i també permet la participació de tota la ciutadania mitjançant un grup de treball obert a tothom que en demani l’admissió. Si voleu participar d’aquesta segona etapa i encara no formeu part del grup de treball obert, podeu demanar de formar-ne part mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017’.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball conclourà a la tardor de 2014.