Dinamitzadores i dinamitzadors de Consells d’infància

Les dinamitzadores i dinamitzadors de Consells de participació territorial estan vinculats al CNIAC mitjançant els vocals infants i adolescents que han estat designats pels infants i adolescents del seu consell local per representar-lo davant el CNIAC.

La Secretaria tècnica del CNIAC manté trobades periòdiques amb les dinamtizadores i dinamitzadors dels consells locals per informar-los de les línies de treball anual amb el CNIAC i generar sinèrgies amb les línies de treball dels seus Consells locals.