Participació en el nou Pacte per a la Infància

El CNIAC s’ha reunit per participar i aportar les seves opinions i punts de vista en la definició de la nova agenda de reptes en les polítiques d’infancia en el marc de l’actualització del Pacte per a la infancia. Els nois i noies hem debatut i aportat un munt d’idees i reflexions sobre els temes que mes ens preocupen i ocupen. Per ultim, ens hem comporomès a mantenir un debat similar en els nostes Consells Locals i fer arribar les propostes a les persones responsables de la confecció de l’esmentada agenda.

 

Llegeix més