Representant de Catalunya al Consejo estatal de participación de la infancia y de la adolescencia

El Consejo es va constituir el dijous 9 de desembre a la tarda. Abans, una comissió estatal formada per membres del ministerio, comunitats autónomes y entitats valorava les candidatures de nois i noies d’entre 8 i 17 anys proposats per les diferents comunitats autònomes i entitats al Consejo estatal de participación de la infancia y de la adolescencia. A Catalunya els candidats i candidates les va proposar el CNIAC i fou escollida la Rim El Khamlichi, vocal del CNIAC i membre del Consell de participació de Mollerussa.

 

Llegeix més