8A – Assistència en l’Observatorio de la infancia estatal

El 8 d’abril, la Mireia Mejías membre del CNIAC va participar  en la sessió de la Comisión de Observatorios de la infància de l’Observatorio de la infancia de l’Estat Español com a membre del Grupo de jovenes asesores d’UNICEF España, juntament amb altres adolescents i joves, en el qual forma part en representació del CNIAC. En la sessió hi varen assistir representants de les diferents comunitats autonòmiques estatals i algunes entitats d’abast estat en participació infantil, com UNICEF.

El punt principal de la trobada era debatre sobre la proposta d’ordre que ha de donar peu a la creació d’un Consejo estatal de participació de la infància i de la adolescencia. Aquest ordre s’inspira en gran mesura en el decret 200/2013, de creació dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya.

La Mireia va insistir en la necessitat que els infants i adolescents membres del Consejo estatal siguin escollits pels Consells autonòmics d’infants i adolescents i que aquests ho siguin, alhora, dels Consells locals. D’aquesta manera es garanteix representació democràtica i representativa dels nois i noies de la comunitat en el Consejo estatal.