El CNIAC amb la Xarxa Catalana pel Dret al temps

El CNIAC ha assistit a la presentació de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps impulsada pel Departament de Feminismes i Igualtat, per a la promoció de polítiques del temps amb la finalitat d’avançar en el dret al temps i en una organització del temps més equilibrada i justa a tota Catalunya, esperem que també en benefici del dret al temps dels infants i els adolescents, mitjançant l’aliança entre agents públics i privats. El CNIAC ha estat convidat a formar part de la Xarxa com a membre Grup impulsor.

 

La presentació de la Xarxa va tenir lloc el 27 d’octubre a l’Auditori del Palau Marc de la seu del Departament de Cultura.