Celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants

El passat 20 de novembre el CNIAC (Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya) ens vàrem reunir en assemblea per treballar per comissions: de Reglament de Règim Intern, de Comunicació Interna, de Comunicació Externa i de Difusió i Nous Consells, i per grups de treball, sobre tot el grup del Manifest del 20N, del Congrés Nacional 2022 i del Premi al Reconeixement a la Infància i l’Adolescència, ja que es va entregar aquest per la tarda del mateix dia a les 17:30h, com a motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants.

 

Llegeix més