Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància

L’Annex 1 del Pacte per a la Infància estableix:

Es crearà una Comissió de Seguiment que avaluarà el desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya com a mínim un cop l’any, tot i que pot ampliar el nombre de reunions, si es considera necessari.

La Comissió de Seguiment estarà integrada pels representants que es designin de la Taula Nacional d’Infància, representants de les organitzacions, entitats i grups parlamentaris signants. La presidirà el conseller o consellera del Departament de Benestar Social i Família i la vicepresidència serà representada per la persona responsable de l’àrea d’infància i adolescència.

Les seves funcions seran les següents:

– Vetllar pel compliment de les línies estratègiques del Pacte i del Pla d’atenció integral que el desplega, i
– Revisar el contingut del Pacte i preveure noves iniciatives que puguin enriquir el seu contingut per actualitzar-lo.


Acte de constitució de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància
Palau de la Generalitat, 13 de novembre de 2013

Veure nota de premsa

6fee0ac8-8eff-4976-be0a-851e4c2a515e

Composició de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància (2015)

Associació Catalana de Municipis (ACM) Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya Federació de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC)
Associació Famílies nombroses Foment del Treball
Casal dels Infants Fundació Imatge i Autoestima
Col·legi de periodistes de Catalunya Fundació Obra Social La Caixa
Col·legi oficial infermeres i infermers de Catalunya Grup parlamentari CiU
Comissions Obreres (CCOO) Grup parlamentari C’s
Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) Grup parlamentari CUP
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya Grup parlamentari ERC
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) Grup parlamentari ICV
Coordinació Rural de Catalunya Grup parlamentari PP
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Grup parlamentari PSC
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies La Confederació
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
Departament de Justícia Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat)
Departament de Salut Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC)
Departament d’Interior UNICEF
Departament d’Ensenyament Unió General de Treballadors (UGT)