El CNIAC envia un informe al Comitè de drets de l’infant de les Nacions Unides

Xavier Molina, vicepresident del CNIAC |

Després de la visita a Childrens Right Connect durant el nostra viatge a Ginebra, vàrem poder conèixer el funcionament dels exàmens periòdics universals que la ONU realitza als diferents països.

L’any 2023 es el torn d’Espanya i per participar en aquest exàmen, CRC ens va mostrar els mecanismes per tal de lliurar un informe elaborat pel CNIAC. L’informe ha estat rebut pel Comitè perquè el tingui en compte en l’examen a l’Estat espanyol en el compliment de la Convenció dels drets dels infants.
L’informe té com a objectiu mostrar la realitat que viu la infància i adolescència, la nostra percepció de les grans problemàtiques i la nostra tasca com a òrgan, fent crítica sobre temes que ens agradaria que el govern d’Espanya enfrontés en aquesta propera examinació.

Així doncs, després de conèixer aquestes possibilitats que ens oferien CRC, la Junta del CNIAC va decidir participar en el exàmen a Espanya i d’acord amb el termini, el CNIAC lliura aquest informe per entrar en els procediments que la ONU possibilita per tal que òrgans com el nostre puguin participar en l’exàmen periòdic universal.

Amb la feina feta, quedem a la espera de les següents fases d’aquest procés de treball desitjant seguir amb aquesta examinació.

Deixa un comentari