9J – El CNIAC en els prepartius del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente

Mireia Mejías, Vocal adolescent de la Comissió permanent del CNIAC i representat del CNIAC al Grupo asesor de jóvenes constituït per UNICEF España, està participant en els preparatius de la constitució del primer Consell estatal de participació infantil i adolescent.

La trobada ha estat organitzada per la Dirección de Derechos de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, amb l’objectiu d’utilitzar l’experiència dels nois i noies per establir les bases del disseny d’aquest consell que donarà veu a nois i noies a nivell estatal.

Durant la sessió es varen identificar tres funcions que hauria de tenir el consell estatal: assessorament, fer propostes i seguiment de les propostes. A més, també es va tractar de com hauria de ser el funcionament del consell estatal i la seva relació amb altres consells de participació.

Enllaç a la notícia de la pàgina d’UNICEF

primera-piedra2-1030x582
Mireia Mejías, la segona de la segona fila començant per baix i d’esquerra a dreta

Deixa un comentari