Per la participació i drets dels infants i adolescents, març 2020

Article de Jara Egea, Josep Victori i Jana Valerio |
Revista Protagonistes, ja! núm. 85, març 2020 | 

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) és un òrgan col·legiat de participació infantil i adolescent que es va crear l’any 2014 i es dedica a promoure els drets i la participació dels infants i adolescents de Catalunya.

En aquests moments al CNIAC som 57 vocals d’un total de 33 municipis diferents.

La forma d’escollir a les persones que són membres del CNIAC és mitjançant una votació realitzada al seu propi Consell municipal, per tal de representar a tots els infants i adolescents del seu municipi en el CNIAC.

Cada dos anys, es celebren les eleccions a la Junta i la Comissió Permanent: tenim molt en compte la paritat i l’edat (si som infants o adolescents). Les properes seran a principis de 2021.

Al CNIAC, encara que hi hagi una presidència tots tenim la mateixa importància i de vegades són les vocals de l’Assemblea les que acudeixen a diferents actes externs per representar-nos; sempre tenim molt present el valor de la paraula de tothom.

Per a que a l’hora de treballar hi hagi una dinàmica molt més fluida i organitzada ens distribuïm en diferents comissions: Reglament de Regim lntern (RRI), Comunicació Externa, Comunicació Interna, Nous Vocals i Difusió. Els integrants de la Comissió Permanent són els encarregats de coordinar-les i s’asseguren que les comissions funcionin adequadament.

Apart de les Comissions, també existeixen els grups de treballs, que a diferencia de les Comissions, no són fixes: quan els projectes ja s’han desenvolupat i acabat, el grup es dissol.

Actualment, els grups de treball que hi ha al CNIAC són: Agenda 2030, Assemblea Oberta, Revisar funcions del CNIAC, Manifest 20N i el Premi al Reconeixement a la lnfància i l’Adolescència.

Tenim projectes que cada any varien, però n’hi ha un en concret que el repetim cada any: el del manifest que redactem pel dia Internacional de la Declaració dels Drets dels lnfants que es celebra el 20 de novembre.

Fent coincidir aquest dia, donem el premi de Reconeixement a la Infància i l’Adolescència a una persona o entitat que creiem que d’alguna manera ha afavorit els Drets deis lnfants o ens ha ajudat a defensar-los o promoure.

En aquests moments som membres del grup motor per a l’elaboració de l’Acord nacional per a
l’Agenda 2030, tenim representació en la taula MENA i en l’Observatori dels Drets de la Infància.

Com a projectes interns i propis tenim plantejada una Assemblea Oberta on l’idea principal és que infants i adolescents puguin venir a participar i a compartir propostes que no hagin pogut dir abans.

Al llarg dels 5 anys, el CNIAC hem participat en projectes i accions que se’ns ha demanat o pro·
posat i que s’han votat en l’assemblea: hem estat presents en la Festa deis Súpers, el Saló de
la Infància i en la Comissió de seguiment del Pacte; hem fet propostes de millora en el Programa d’impuls, coordinat per la DGAIA amb altres entitats; en l ‘informe CNIAC
Ara és dema promogut pel Consell Escolar de Catalunya (CEC); ens hem reunit amb la Comissió d’lnfancia del Parlament, vam presentar un vídeo sobre bullying en la trobada estatal que es va fer a Oviedo l’any 2018 i també un vídeo explicatiu de què és el CNIAC i com funciona.

No només ens encarreguem de fer projectes, sinó que també ens dediquem a difondre i a crear contingut per mitja de les xarxes socials i la nova pagina web, amb el nickname @cniacat. Tenim Twitter i lnstagram. El contingut més habitual és documentació de totes les nostres trobades i accions. Aviat també posarem vídeos explicant què és el CNIAC i com treballem.

Esperem que cada cop hi hagi més infants i adolescents representant els seus municipis al CNIAC i que els drets deis infants i els adolescents estiguin garantits.
Però per això és necessari que el projecte es vagi consolidant poc a poc.

 

Jara Egea, Vocal Adolescent de la Comissió Permanent
Josep Victori, Vocal Infantil de la Comissió Permanent
Jana Valerio, Vocal Infantil de la Comissió Permanent

CNIAC, març 2020
logo_CNIAC-02

Deixa un comentari