Manifest 20N en commemoració del Dia Mundial dels Drets dels Infants i Adolescents, 2019

Imatges de la jornada

Manifest del CNIAC, 2019
30è aniversari de la Convenció dels drets dels Infants

Adhesions públiques al Manifest 2019

Aquest 20 de novembre del 2019, en motiu de la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants, els membres del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) hem decidit redactar aquest manifest amb la col·laboració dels diferents Consells Territorials mitjançant el recull d’opinions dels infants i adolescents dels diferents municipis, i relacionant-lo amb alguns Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Degut a la temàtica global d’aquest manifest, ens consta la intenció de dirigir-lo a tota la població independentment del seu grup d’edat.

A continuació s’exposen les diferents temàtiques treballades.

Núm. 5 i 10: Igualtat de gènere i reducció de les desigualtats

Els infants i adolescents de Catalunya valorem que el respecte i la igualtat són trets necessaris que la societat ha de millorar, i la nostra intenció regeix en fomentar-los des de la fase inicial de l’educació.

Volem prioritzar la resolució de situacions de desigualtat com les diferències entre home i dona o bé casos de racisme i LGTBfòbia.

Núm. 3: Salut i benestar

Trobem d’alta importància la salut com a temàtica a mencionar, doncs aquesta esdevé clau en el nostre nivell de qualitat de vida.

Des del CNIAC, i identificant-nos amb l’ODS número 3 “Salut i benestar”, creiem rellevant promoure des dels centres escolars i instituts tot un seguit de xerrades sobre temàtiques de drogues, educació sexual i alimentació, així com aconseguir una salut pública de qualitat i altres mesures com l’abaratiment dels medicaments.

D’altra banda, ens emmarquem en el benestar dels infants i adolescents de Catalunya referint-nos a aquest com un succés directament relacionat amb l’oci, un tret que no creiem que sigui tingut prou en compte. Del recull d’opinions municipals manifestem la manca d’activitats lúdiques, d’igual manera a l’àrea urbana com a nivell educatiu.

Núm. 4: Educació de qualitat

L’educació és molt important per als infants i els joves, i és per això que veiem clau inquirir com forjar una educació de qualitat per a tothom. Això implicaria una correcta i profunda formació per part del professorat fent-lo capaç d’actuar davant qualsevol conflicte, entenent i adaptant-se a les necessitat i nivell de l’alumnat, a partir d’una base de respecte i convivència.

Núm. 13: Acció climàtica

Els infants i adolescents de Catalunya demanem l’ús de més energies renovables, que el plàstic sigui reemplaçat per altres materials biodegradables i l’intent de frenar la contaminació a l’atmosfera.

Núm. 11 i 15: Ciutats i comunitats sostenibles i vida terrestre

Identificant-nos amb aquests dos objectius, recomanem la disminució de l’ús de vehicles de gasolina, el foment dels elèctrics i de mitjans de transport com patins i bicicletes, alhora que es sigui practicat regularment el desplaçament a peu.

Agraïm la col·laboració dels diferents projectes i organismes que ens han proporcionat les dades per a aquest manifest, alhora que desitgem l’aplicació i compliment dels diferents punts que hem mencionat, per part de la població i del govern de Catalunya.

Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
logo_CNIAC-0220 de novembre de 2019

Ajuntament de Sant Cugat

Deixa un comentari