Fem gran l’acolliment

Ckp8X4NWkAAlTwBEl dissabte 11 de juny es va realitzar la jornada ‘Fem gran l’acolliment, organitzada per l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb l’Obra social de ‘La Caixa’. La jornada vol ser el tret de sortida per a promoure a cultura de l’acolliment a casa nostra i, sobretot, per reconèixer i valorar la tasca que cada dia fan les famílies acollidores.

Actualment, a Catalunya hi ha 612 famílies que acullen 1.017 nens i nenes, però calen més famílies en disponibiiltat d’acollir un infant. Famílies, a més, que vulguin acollir infants amb algun tipus de dificultat en el seu comportament, diversitat funcional o grups de germans. El Govern de la Generalitat de Catalunya té com a un dels seus principals objectius garantir el dret dels infants a viure en família, en compliment de la recomanació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant i de la mateixa Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que estableix la preferència de mesures d’acolliment respecte l’internament de l’infant en un centre. Per això, per tal de promoure la cultura de l’acolliment i d’impulsar l’acolliment familiar, des de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció s’ha definit el model d’acolliment familiar dels propers anys.

Va inaugurar l’acte la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Sra. Dolors Bassa, i en varen fer una presentació col·legiada la directora general de Famílies, Sra. Roser Galí, el director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Sr. Ricard Calvo, i la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, Sra. Agnès Russiñol, juntament amb el Sr. Marc Simón, director general de l’Àrea d’Integració social de la Fundació ‘La Caixa’.

CkqnGhOXAAEjcMuLa jornada es va iniciar amb la ponència: Els acolliments familiars en l’àmbit internacional, a càrrec de la Sra. Carme Montserrat, membre de l’Equip d’Investigacions sobre Infància, Adolescència, Drets dels Nens i Nenes i la seva Qualitat de Vida de l’Institut d’Investigacions sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. 

En acabat es varen dur a terme dues taules rodones, una primera taula sobre L’experiència de les famílies acollidores, composada per famílies que exposaven les seves vivències, i tot seguit, una segona taula de Diàleg entre els equips tècnics, amb professionals de les institucions col·laboradores d’integració familiar i els equips d’atenció a la infància i l’adolescència.

Va cloure la jornada: L’acolliment com a experiència vital, amb participació de joves que han estat acollits per una família aliena testimoniant sobre la seva experiència, i l’acompanyament de la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, Sra. Agnès Russiñol.

La jornada Fem gran l’acolliment del dia 11 de juny va ser la primera de les que estan programades per aquest any 2016 amb l’objectiu de poder definir aquest nou model d’acolliment familiar per als propers anys. Així el 17 de juny també es va fer una jornada de treball amb representants de tots els agents implicats per continuar treballant en el marc de l’acolliment. Està previst continuar aquest treball al mes d’octubre amb l’objectiu de tenir definit aquest nou model d’acolliment familiar a l’últim trimestre de l’any.

Deixa un comentari