Comissió de la infància del Parlament de Catalunya. Sessió ordinària

El passar dia 19 d’abril el secretari d’Afers Socials i Famílies i el director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i vicepresident de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, van comparèixer en sessió ordinària davant la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya per exposar les línies de Govern en el marc de les polítiques socials del departament de Treball, Afers Socials i Famílies i en l’àmbit de les polítiques integrals en infància i adolescència a Catalunya.

El secretari d’Afers Socials i Famílies va exposar les cinc línies de treball prioritàries, destacant en primer lloc, el foment de la promoció, la participació i la garantia de drets a partir del vigent Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018 que desplega el Pacte per a la Infància, i l’apoderament dels infants i adolescents amb la voluntat d’escoltar-los i fomentar la seva participació com a ciutadans. Així mateix, va manifestar el propòsit de la secretaria per a millorar el sistema de protecció vigent adequant els recursos al servei d’unes necessitats canviants, invertir en l’atenció i la prevenció del maltractament infantil o el risc de patir-ne, potenciar l’acolliment familiar com a recurs bàsic pels infants i adolescents i adequar els mecanismes i polítiques d’adopció a les necessitats de la ciutadania.

Per la seva banda, el vicepresident de la Taula Nacional de la Infància va fonamentar l’exposició de les polítiques en infància en dos eixos: la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i el Pacte per a la Infància. Tot seguit, va detallar l’estat de situació del desplegament del Pacte per a la Infància.

Detall de l’exposició

En el torn de respostes a les preguntes dels portaveus dels diferents grups parlamentaris de la Comissió, el secretari general va informar de l’acord de Govern que s’està impulsant des del departament per donar una protecció efectiva davant els maltractaments a través d’un programa amb vàries línies d’actuació:

1. Programa per invertir en coneixement i recerca
2. Impuls del capítol IV Llei 14/2010
3. Tractament de la informació davant l’abús sexual i de la víctima
4. Campanya per a la difusió del telèfon de la infància 116.111

Pel què fa al sistema de protecció a la infància i l’adolescència va exposar la voluntat d’incrementar en 300 les places en centres, disposar de 50 nous tècnics en els centres d’acolliment, augmentar el personal tècnic del Servei d’acompanyament especialitzat per a persones joves tutelades i extutelades (SAEJ)  i finançar itineraris d’emancipació de les persones joves extutelades.

També va donar resposta a qüestions plantejades sobre les prestacions universals per fills a càrrec, per a la qual no es disposen dels recursos pressupostaris per atendre aquesta prestació, la inversió en renda mínim que augmentarà en 70 milions d’euros i inclourà complements per fills a càrrec en famílies vulnerables i sobre l’apoderament dels infants i adolescents.

Per la seva banda, el vicepresident de la Taula Nacional va donar resposta a qüestions plantejades sobre polítiques integrals en infància i adolescència i la disponibilitat de recursos, i tot seguir va fer una exposició dels punts forts i punts febles del desplegament del Pacte per a la Infància.

Detall de les respostes

One Comment

  1. Araceli Lázaro

    Hola

    Sentó alegría de veure que de nou es parla de POLITICA . Sentó tristor de comprobar ďe nou que la llei sembla que parla nomės de protecció….. Sense paraules.
    ARACELI

Deixa un comentari