Participació oberta: Planificació anual 2016

Dins del marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 que desplega el Pacte per a la Infància a Catalunya, s’han programat les dates de les sessions amb els Grups de treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya per identificar i proposar al Govern les actuacions prioritàries en polítiques d’infància i adolescència pel 2016.

Propostes que, posteriorment, des de la Taula Nacional es presentaran als respectius departaments o unitats directives, tal com es va procedir l’any anterior, per valorar la possibilitat d’incloure-les en les respectives planificacions anuals departamentals i, alhora, en la Planificació anual 2016 que recull les actuacions del Govern en infància i adolescència. En aquesta ocasió, a més, el propòsit és identificar les fites a partir de les actuacions prioritàries i els indicadors departamentals.

Enguany es vol ampliar la representació sectorial amb la incorporació de noves entitats i institucions i fer un pas cap a la representació territorial amb la participació de les Taules Territorials d’Infància, i alhora mantenir la participació individual a través d’un procés obert en línia, tal com es va fer l’any passat, mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència’, pel desplegament del Pacte per a la Infància.

Aquesta etapa de treball clourà la tardor de 2015.

Deixa un comentari