4a sessió Comissió seguiment Pacte per a la Infància

Imatges de la sessió
Tweets de la sessió

El passat 29 de juliol es va dur a terme la 4a sessió de la Comissió de seguiment del Pacte per a Infància. En aquesta sessió s’hi incorporava la presidenta i vicepresident del Consell Nacional Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC) i un representant de la Federació de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC), després de la seva recent adhesió al Pacte per a la Infància.

La sessió es va iniciar, després de la benvinguda corresponent per part de la presidenta de la comissió, la consellera de Benestar social i família, Sra. Neus Munté, amb l’exposició d’un projecte de participació infantil per part de la Plataforma d’Infància de Catalunya del Tercer sector social (PINCat) i del projecte ‘Pacto de Estado por la Infància’ a càrrec de la UNICEF, així com una exposició sobre la política en beques menjador a càrrec d’una representant del Departament d’Ensenyament.

Tot seguit es va presentar el Reglament de règim intern, recentment aprovat, de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC) i es va informar del posicionament de la TNIC respecte a mocions rebudes d’alguns Ajuntaments, de la constitució de les Taules Territorials d’Infància en els darrers dos mesos i del procés, en curs, per a l’aprovació del reglament de règim intern que les ha de regular.

Es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014, els plans de treball dels Grups de treball operatiu i els nous Grups de treball operatiu aprovats en la darrera sessió de la Taula Nacional, i  l’Acord de Govern amb el qual s’aprovava el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2015-2018.

2015-07-29-13.58.24_2La presidenta i vicepresidenta de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància amb la presidenta i vicepresident del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC)

 

 

 
El passat 21 de juliol el Govern va aprovar el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. El Pla desplega el Pacte per a la Infància en el quadrienni, pel qual fixa el full de ruta mitjançant el document Enfocament estratègic (aprovat a mitjans del 2014) i, anualment, la planificació anual dels departaments de la Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència.

A finals de l’any passat es va presentar a la Comissió la proposta de Planificació anual 2015, que desplegava les polítiques departamentals a nivell operatiu. Amb l’aprovació de la llei que aprova els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, cada departament ha pogut certificar les partides pressupostàries de les actuacions que recull la Planificació anual 2015 i ha permès, a la vegada, l’aprovació del Pla d’atenció integral per Acord de Govern; tal com estableix la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

La sessió es va cloure amb l’exposició del procediment per a la Planificació anual 2016 de la Generalitat de Catalunya en polítiques integrals i transversals en infància i adolescència, que seguirà un procés de participació representativa oberta a les entitats, institucions i departaments, fonamentat en els mateixos principis de governança que en el procés anterior, per identificar i proposar al Govern les prioritats en les polítiques d’infància i adolescència. Propostes que posteriorment, des de la Taula Nacional, es  valoraran amb els respectius departaments per incloure-les en les seves planificacions anuals i en conseqüència, poder-les recollir en la planificació anual pel 2016 pel desplegament del Pacte per a la Infància.

2015-07-29-13.58.53_2La presidenta de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància amb la representant de la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC)

 

 

Enguany, però, es vol ampliar la representació sectorial amb la incorporació de noves entitats i institucions i fer un pas cap a la representació territorial amb la participació de les Taules Territorials d’Infància, i alhora mantenir la participació individual a través d’un procés obert en línia, tal com es va fer l’any passat.

I

Deixa un comentari