Parentalitat positiva

Article enviat al Bloc del Pacte pel sr. Jaume Larriba
director de la Fundació Promoció i Desenvolupament Social (PDS).

·

Logotip de la Fundació Sanitària Sant Pere ClaverMares i pares poden ser tant un important factor de protecció per a infants i adolescents, com esdevenir un factor de risc. Implicar-se en la vida de les pròpies filles i fills, supervisar-ne la conducta o mostrar-los desaprovació cap a les conductes inadequades són factors de protecció. En canvi, són exemples de factors de risc: no establir-los normes de conducta, o tenir actituds poc clares o bé favorables envers les conductes problemàtiques. Per sort, es pot ajudar a mares i pares a augmentar els factors de protecció i a limitar-ne els de risc. Una manera de fer-ho és mitjançant programes d’educació parental que fomentin les competències parentals.

Actualment, tenim diferents programes estructurats per fomentar competències parentals. El programa «Protego», per exemple, Logotip del Programa Protego desenvolupat a Catalunya i disponible també a d’altres països, va ser pioner en introduir aquest model de treball a casa nostra. «Protego» s’adreça a població en risc social i l’ha començat a emprar recentment la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) dins el programa «Educant en Responsabilitat». Un altre exemple és el programa «Límits», adreçat al treball amb mares i pares de menors d’edat transgressors (Justícia Juvenil).

A diferència de les intervencions orientades a millorar la informació de mares i pares (per exemple, sobre l’adolescència), els programes d’educació parental se centren en millorar les pràctiques educatives. Totes les famílies, incloses les que viuen situacions problemàtiques, tenen fortaleses i capacitats que l’educació parental pot ajudar a aflorar, potenciant, alhora, processos de millora.

Generalment, aquesta mena de programes (també dits de foment de la parentalitat positiva) s’apliquen en grups petits al llarg de vàries sessions setmanals. Aquest format genera un escenari per a l’intercanvi d’experiències; potencia el respecte i l’acceptació de diferents visions; redueix les resistències al canvi (atès que amb l’ajuda dels altres, aquest resulta més factible); fomenta la motivació i l’afiliació a objectius comuns, i esdevé una font de suport social mutu entre les i els participants.

La idea de fons clara: cal promoure canvis en les i els progenitors que els ajudin a reconstruir o a optimitzar la manera com exerceixen la seva parentalitat. Així, adquireixen competències que, més enllà de proveir-los tècniques per manegar el comportament de filles i fills, els ajuden a repensar el seu rol i a prendre decisions flexibles en funció de les característiques dels infants i de les circumstàncies. Malgrat la seva complexitat i els requeriments que comporta la seva aplicació, aquesta mena de programes han mostrat en seguiments a llarg termini que són cost-efectius i que generen a la societat estalvis superiors als seus costos.

La parentalitat positiva es basa en establir i enfortir els vincles afectius familiars; proveir a filles i fills un entorn estructurat que els aporti orientació i supervisió (valors, normes, límits); estimular i recolzar l’aprenentatge d’infants i adolescents, dins i fora de l’escola, per fomentar el desenvolupament de les seves capacitats; ensenya a no emprar càstigs físics ni degradants, a reconèixer el valor dels menuts, a mostrar-los interès real pel seu món, i a tenir en compte els seus punts de vista, d’entre d’altres temes. En definitiva es tracta, doncs, d’exercir un control basat en una autoritat legitimada en l’afecte, el suport, la comunicació, l’acompanyament i la implicació en la vida quotidiana de les pròpies filles i fills.

Deixa un comentari