Taula Territorial d’Infància de Lleida

El passat dijous 25 de juny es va constituir a la ciutat de Lleida, la Taula Territorial d’Infància de Lleida que abasta la delegació territorial del Govern a Lleida. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball segons les necessitats a tractar, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.

L’acte fou presidit pel delegat territorial del Govern a Lleida, Sr. Ramon Farré, qui ostenta la presidència de la Taula Territorial, i el delegat territorial de Benestar Social i Família, Sr. Josep Ma Forné,  exercint de vicepresident de la Taula Territorial, acompanyats per la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, qui actuà com a vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:

  • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
  • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
  • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
  • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
  • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
  • Una persona representant dels consells comarcals de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.
  • Una persona representant la diputació provincial de Lleida
  • Una persona en representació de l’ajuntament de Lleida

En aquesta primera sessió plenària s’ha aprovat la constitució de la Comissió tècnica, presidida per la Sra. Dolors Camí, Cap del servei territorial d’atenció a la infància i l’adolescència de Lleida, i d’un Grup de treball que s’encarregarà d’elaborar un estudi de les diferents xarxes de professionals actives en matèria d’infància en l’àmbit de la Taula Territorial d’Infància de Lleida. Aquest estudi, juntament amb els estudis que duguin a terme la resta de Taules Territorials d’Infància, serà un pas per arribar a l’elaboració d’un primer cens de Taules Locals d’Infància a Catalunya.

2015-06-25-17.21.33_2

vídeo Actes de constitució de les Taules Territorials d’Infància de Catalunya
(Taula Nacional de la Infància)

Deixa un comentari