Taula Territorial d’Infància de l’Alt Pirineu i Aran

El passat dijous 25 de juny es va constituir a la ciutat de Tremp, la Taula Territorial d’Infància de l’Alt Pirineu i Aran que abasta la delegació territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball segons les necessitats a tractar, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.
2015-06-25-12.26.40_2L’acte fou presidit pel delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sr. Albert Alins, qui ostenta la presidència de la Taula Territorial, el delegat territorial de Benestar Social i Família, Sr. Josep Ma Forné,  exercint de vicepresident 1er de la Taula Territoria, i la delegada territorial de Benestar Social i Família a Barcelona, Sra. Montserrat Roura, exercint de vicepresidenta 2a de la Taula Territorial, i acompanyats per la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, qui actuà com a vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:

  • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
  • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
  • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
  • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
  • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
  • Una persona representant dels consells comarcals de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d’Aran i Cerdanya.
  • Una persona representant la diputació provincial de Lleida

En aquesta primera sessió plenària s’ha aprovat la constitució de la Comissió tècnica, presidida per la Sra. Dolors Camí, Cap del servei territorial d’atenció a la infància i l’adolescència de Lleida, i d’un Grup de treball que s’encarregarà d’elaborar un estudi de les diferents xarxes de professionals actives en matèria d’infància en l’àmbit de la Taula Territorial d’Infància de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest estudi, juntament amb els estudis que duguin a terme la resta de Taules Territorials d’Infància, serà un pas per arribar a l’elaboració d’un primer cens de Taules Locals d’Infància a Catalunya.

2015-06-25-12.19.07

vídeo Actes de constitució de les Taules Territorials d’Infància de Catalunya
(Taula Nacional de la Infància)

Deixa un comentari