Taula Territorial d’Infància de Girona

El passat dilluns 15 de juny es va constituir a la ciutat de Girona, la Taula Territorial d’Infància de Girona que abasta la delegació territorial del Govern de Girona. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball segons les necessitats a tractar, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.

La Taula està presidida pel delegat territorial del Govern a Girona, Sr. Eudald Casadesús, i la delegada territorial de Benestar Social i Família a Barcelona, Sra. Montserrat Roura, exercint de vicepresidenta de la Taula Territorial. A l’acte hi va assistir la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, en qualitat de vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:.

  • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
  • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
  • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
  • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
  • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
  • Una persona representant dels consells comarcals del Ripollès, de la Garrotxa, del Pla de l’Estany, de l’Alt Empordà, del Baix Empordà, de la Selva i del Consorci Gironès  – Salt
  • Una persona representant la diputació provincial de Girona
  • Una persona en representació del municipi de Girona

En aquesta primera sessió plenària s’ha aprovat la constitució de la Comissió tècnica, presidida per la Sra. Sílvia Casellas, Cap del servei territorial d’atenció a la infància i l’adolescència de Girona, i d’un Grup de treball que s’encarregarà d’elaborar un estudi de les diferents xarxes de professionals actives en matèria d’infància en l’àmbit de la Taula Territorial d’Infància de Girona. Aquest estudi, juntament amb els estudis que duguin a terme la resta de Taules Territorials d’Infància, serà un pas per arribar a l’elaboració d’un primer cens de Taules Locals d’Infància a Catalunya.

2015-06-15-17.19.54

vídeo Actes de constitució de les Taules Territorials d’Infància de Catalunya
(Taula Nacional de la Infància)

Deixa un comentari