Drets dels infants: reptes per a Catalunya i avaluació d’impacte en la infància

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya (integrada per la Generalitat de Catalunya i el món local), la  Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula del Tercer Sector i UNICEF Comitè Catalunya varen coorganitzar, amb el suport del Parlament de Catalunya, la jornada 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infantreptes per a Catalunya i avaluació d’impacte en la infància.

La jornada es va celebrar a la seu del Parlament de Catalunya i fou presidida per la M. H. Sra. Núria de Gispert, Presidenta del Parlament de Catalunya, la H. Sra. Neus Munté, Consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i Presidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, així com pel Sr. Paco Estellés, Coordinador de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) i la Sra. Anna Folch, Presidenta d’UNICEF, Comitè Catalunya.

Vídeo de la Benvinguda institucional

La jornada adreçada a diputats, responsables i tècnics de les institucions públiques catalanes, entitats socials i professionals i ciutadans que treballen per i amb la infància perseguia un doble objectiu: per un costat, contribuir a la reflexió sobre els principals reptes en matèria d’infància a Catalunya per tal de situar els infants en l’agenda política i social, des d’una perspectiva de drets. Per l’altre costat, impulsar l’avaluació d’impacte en la infància a Catalunya com a instrument per avançar en l’acompliment dels drets dels infants, a partir del coneixement d’experiències internacionals en altres contextos europeus com són Noruega, Gal·les i Flandes.

Vídeo de la ponència

La jornada es va organitzar al voltant tres àmbits: una ponència «La Convenció sobre els Drets de l’Infant i els reptes per a Catalunya» a càrrec del Sr. Jorge Cardona, membre del Comitè de Drets de l’Infant de les Nacions Unides, seguit d’un diàleg amb els i les assistents.

 

 

Vídeo de les experiències internacionals
Una taula rodona d’expertes internacionals emmarcada en «L’avaluació d’impacte en la infància com a instrument per millorar l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant», on es varen presentar experiències de Noruega, Gal·les i Flandes per part de la Dra. Anne Lindboe, Ombudsman dels Infants a Noruega, la Sra. Elin Gwynedd, Cap d’apoderament d’infants i adolescents del Departament de Comunitats i Lluita contra la Pobresa, del Govern de Gal·les i la Dra. Ellen Desmet, Professora de les universitats de Gant i d’Anvers i del Centre de Recerca en Drets dels Infants, Flandes; seguit d’un diàleg amb els i les assistents.

Vídeo de les conclusions

Unes conclusions sobre : «Claus per fer avançar la Convenció sobre els Drets de l’Infant a Catalunya», per part de la Sra. Mercè Santmartí, vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància i Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolesecència de la Generalitat de Catalunya, la I. Sra. Dolors López, Presidenta de la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya, la Sra. M. Jesús Larios, Adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, el Sr. Paco Estellés, Coordinador de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) i la Sra. Anna Folch, Presidenta d’UNICEF, Comitè Catalunya

 

Deixa un comentari