20N – Constitució del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

·Acte constitució CNIAC

A Catalunya, la celebració el 20 de novembre de 2014 del 25è aniversari de la «Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència» ha representat un moment històric per a les polítiques públiques d’infància i adolescència. La constitució del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) com a acte central d’aquesta celebració visualitza un procés que començà el 2010 (amb l’encàrrec a un grup d’experts d’un esborrany de «Document de Bases» i una proposta d’ordre de creació del CNIAC) i acaba amb la constitució (i posterior presentació pel Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya) del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) al Palau de Pedralbes.

La constitució del Consell porta implícit el reconeixement del paper d’infants i adolescents com a ciutadanes i ciutadans actius de l’avui, amb drets i responsabilitats, i amb les capacitats necessàries per exercir-les i per respondre’n de la seva aplicació. Al mateix temps, aquest acte permet avançar en el compliment de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i en les mesures fixades al Pacte per a la Infància a Catalunya.

Imatge d'Stuart Miles | FreeDigitalPhotos.netEl CNIAC és un órgan col·legiat, de caràcter consultiu i de participació. D’entre les funcions del CNIAC, hi destaquen:
* representar els interessos d’infants i adolescents de Catalunya;
* fer propostes als organismes competents;
* opinar sobre aquelles actuacions que afecten infants i adolescents;
* afavorir la imatge positiva d’infants i joves;
* sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar;
* proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i
* fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància.

 

D’acord al Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, l’Assemblea és l’òrgan de màxima representació del CNIAC. L’Assemblea està integrada per un màxim de cent membres, amb (com a mínim) una persona representant per comarca. A l’Assamblea, cal mantenir la paritat home-dona, la representació infant-adolescent i la presència dels col·lectius més vulnerables (especialment: infants i adolescents amb discapacitat, immigrats o persones protegides per tutela pública).

L’Assemblea del primer CNIAC està integrada per 43 infants i joves de 8 a 17 anys, que són representants dels 23 consells locals d’arreu de Catalunya que existeixen en el moment de la constitució del Consell Nacional. D’entre aquestes conselleres i consellers, s’han escollit la presidència, dues vicepresidències i el secretariat. Aquests càrrecs, juntament amb 10 vocals de l’Assemblea també seleccionats d’entre els 43 presents, formen la Comissió Permanent, que s’encarregarà de coordinar les reunions, les tasques i els possibles grups de treball del CNIAC.

 

Cal remarcar, però, que aquest primer Consell no és el punt d’arribada, sinó només un punt de partida pel què fa a la participació política de la infància i l’adolescència a casa nostra. De fet, tal i com defineix el mencionat Decret 200/2013, de 23 de juliol, s’ha de començar el disseny del programa d’impuls per a la constitució de nous consells de participació territorial, que consolidi i reforci els consells de participació ja existents i que permetin d’impulsar la constitució de nous consells en els àmbits territorials que corresponguin.

Amb les incorporacions de les i dels representants d’aquests nous consells locals i els 43 representats ja presents al CNIAC, la propera reunió de l’Assemblea del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya està prevista per març de 2015.

 

Deixa un comentari