Actuacions prioritàries 2014-2015

El juliol, finalitzada l’etapa de definició de l’Enfocament estratègic, informàvem que s’iniciava una nova etapa del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017, en el marc del Pacte per a la Infància a Catalunya: el Pla d’acció anual 2014-2015, amb el qual es concretaran les actuacions de Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència, acompanyades de la dotació pressupostària i els indicadors de resultats pertinents.

Com en l’etapa si voleu participar d’una manera més directa podeu fer-ho demanant de formar del Grup de Participació oberta, mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017’.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball clourà aquesta mateixa setmana d’octubre atesa les limitacions de calendari dels terminis establerts.

Deixa un comentari