Iniciada la segona etapa de l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència»

Dins del marc del desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya, s’han iniciat aquest mes de juliol els treballs per: concretar els objectius; determinar els indicadors de resultats; identificar les actuacions prioritàries, i establir la dotació pressupostària que ha de recollir el Pla d’acció anual 2014-2015.

Com en l’etapa anterior, l’eina de treball serà la plataforma de treball virtual e-Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta plataforma facilita les tasques dels set grups de treball d’institucions, entitats i experts que participen en l’elaboració del «Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017» pel desplegament del Pacte per a la Infància, i també permet la participació de tota la ciutadania mitjançant un grup de treball obert a tothom que en demani l’admissió. Si voleu participar d’aquesta segona etapa i encara no formeu part del grup de treball obert, podeu demanar de formar-ne part mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017’.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball conclourà a la tardor de 2014.

Deixa un comentari