La infància i la cultura popular

Article enviat al Bloc del Pacte per Lluís Puig i Gordi, director general de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.

·

El primer record que tinc, i crec que molts de nosaltres tenim, de la cultura popular són les cançons i els contes de la infantesa. Ben cert és que cada cop més les àvies, les mares i les dides són substituïdes per les cintes, els devedés, la televisió i d’altres ginys. Però els continguts són els mateixos. La primera vegada que vam entrar en contacte de manera inconscient amb la cultura popular va ser segurament amb les cançons de bressol.

En un temps determinat i condicionat per les noves tecnologies, la globalització, la realitat virtual, les xarxes socials… la cultura popular tradicional és com a poc una manifestació cultural equilibradora. Perquè tot i que tradició se sol associar a cosa antiga, cultura popular tradicional no és el contrari a modernitat, tradició és “transmissió”, i com diu un bon amic tradició és pujar a un tren que ja circula i on hi viatja més gent. És evident que cal projectar-se cap el futur, però partint del passat; perquè el passat és el que ens constitueix i defineix en el present.

Per a un infant o per a un jove és important entrar en contacte i viure la cultura popular tradicional perquè és una cultura vital –de formes de vida- que està sempre en íntima relació amb el que és útil per a la vida. Mai és aliè a la vida quotidiana, mai és una cultura “teòrica”. La cultura popular tradicional és un recull de la “saviesa de la vida en comunitat”.

Les diverses formes d’expressió de la cultura popular tradicional, castellers, geganters, sardanistes, colles de foc, corals, etc., són manifestacions culturals que per la seva mateixa naturalesa participen d’uns valors educatius de primera magnitud. En primer lloc són manifestacions col·lectives, que a través del joc, del lleure i de la festa, esdevenen una escola i un model de vida comunitària, perquè fomenten espais de convivència i aprenentatge. Cercavila de Cultura Popular al Clot - 2013 per Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família FAGESAFA GegantTots En aquest sentit són un element d’integració i cohesió de primer ordre en la nostra societat encara avui receptora d’immigració. Però és moltes més coses, perquè és una cultura participativa, igualitària, presencial (davant de tanta virtualitat), que té uns objectius a assolir, i d’altres. Repeteixo, valors tots de primera divisió, en el camp de l’educació.

Hi ha un aspecte de la cultura popular tradicional, en relació als infants i als joves, que sovint se sol oblidar però que m’agradaria destacar. A través de la cultura popular els joves i infants entren en contacte amb el profund referent de tota una col·lectivitat. Si em dispenseu l’expressió, entren en contacte amb l’ “inconscient col·lectiu” de la societat on han de viure.

Només per aquests motius crec és bàsic implementar accions i programes que apropin els joves i infants al món de la cultura popular tradicional.

Deixa un comentari