L’acolliment familiar

Article enviat al Bloc del Pacte per
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).

·
Imatge de Stuart Miles | FreeDigitalPhotos.netHi ha infants i adolescents que no reben a casa l’atenció que necessiten perquè la seva família es troba en una situació que li impedeix de fer-se’n càrrec de forma adequada. Quan l’administració detecta un d’aquests casos, sovint decideix que aquests infants o adolescents visquin durant un temps amb unes altres persones que en tinguin cura, en un entorn que asseguri a infants i adolescents l’estabilitat emocional i l’afecte necessaris.

L’acolliment familiar és un gest solidari que té com a objectiu proporcionar un entorn familiar (i tot allò que això implica: afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) a l’infant o adolescent que ho necessita durant un temps determinat. L’acolliment és un acte de compromís, de responsabilitat social i de solidaritat vers l’infant o l’adolescent i vers les seves famílies d’origen.

L’acolliment familiar no pretén substituir la família d’origen. És una mesura temporal que es pren per oferir el millor entorn possible a infants i adolescents per créixer adequadament, fins que la seva família resolgui els problemes que li impedeix d’ocupar-se’n. Aquesta separació física no implica que els lligams afectius entre progenitors i filles o fills es trenquin: sempre que és possible i aconsellable, la persona acollida té trobades i fa sortides amb la seva família d’origen.

Durant l’acolliment, la família acollidora compta en tot moment amb l’assessorament, el suport i l’ajut de l’administració mitjançant les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF). Aquestes entitats sense ànim de lucre, reconegudes i acreditades per l’ICAA tenen encarregada la tasca de mediació i promoció de l’acolliment entre les famílies; també ofereixen la formació adequada i en fan el seguiment i l’assessorament mentre duri l’estada del menor d’edat amb la família d’acollida.

Deixa un comentari