Participació en el ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017’


 

·

En l’acte de constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya es va aprovar el calendari per a l’elaboració del ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017’ en el marc del Desplegament del Pacte per a la infància a Catalunya.

Per a l’elaboració del ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017’ s’han programat dues etapes: una, fins l’estiu, per definir l’enfocament estratègic i, l’altra, després de l’estiu, per concretar el pla d’acció anual 2014-2015. I s’han constituït set Grups de treball, dependents de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, corresponents a les sis línies estratègiques que estableix el Pacte per a la Infància, més una setena recollida en l’Annex 2 del mateix Pacte,  que hem valorat convenient de mantenir perquè fixa la seva atenció en la transversalitat en les polítiques d’infància i adolescència.

Grups de treball (línies estratègiques):
Grup 1. Participació social de la infància
Grup 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats.
Grup 3. Atenció a la infància: Salut
Grup 4. Atenció a la infància: Educació i valors
Grup 5. Atenció a la infància: Família
Grup 6. Mitjans de comunicació
Grup 7. Sistema de polítiques d’infància i adolescència

En aquesta primera etapa d’enfocament estratègic hem dut a terme les següents fases de treball: 1. Identificar els reptes dels propers quatre anys (treball individual), 2. Posada en comú: síntesi i 3. Elaboració d’enunciats estratègics: objectius (treball en grups), 4. Validació dels enunciats com objectius estratègics compartits (treball individual). Ara encarem una nova fase: prioritzar els objectius estratègics de cada línia estratègica a treballar els propers quatre anys: 2014 – 2017, identificar les mesures a desplegar en aquest període i seleccionar els indicadors més rellevants i útils per a fer-ne el seguiment al llarg del quadrienni.

Si voleu participar-hi o conèixer de prop el procés d’elaboració del Pla 2014-2017, podeu fer-ho accedint al Grup Participació oberta, de la plataforma e-Catalunya, mitjançant aquest enllaç: Participació oberta, en la qual, si és del vostre interès, podreu registrar-vos.

Deixa un comentari