Les dificultats en l’educació dels nostres fills dins de famílies monoparentals

Article enviat al Bloc del Pacte per la Federació de Famílies Monoparentals.

·

Quan qui ha d’educar és una mare sola o un pare sol, no necessàriament empitjora la qualitat de l’educació de filles i fills, però sí que fer-ho bé és força més difícil pel sol fet de ser un únic el responsable en la presa de decisions i, alhora, l’únic referent adult de l’infant. Sovint, el cansament provocat per l’acumulació de responsabilitats i obligacions en un sol progenitor fa que en cada etapa educativa de l’infant o adolescent ens haguem d’enfrontar a situacions força complicades, tant físicament com emocionalment.

Així, en l’etapa dels 0 als 3 anys—quan l’adquisició dels hàbits és primordial—el fet de ser família monoparental no ha de suposar un problema quan és més bàsic de mantenir rutines, una certa tranquil·litat, i ser el mirall cap l’infant. Ans el contrari: a casa, només hi ha un patró de normes i l’infant va rebent la directriu sense comportaments o pautes contradictòries o no consensuades, cosa la qual facilita el procés d’adquisició d’hàbits i dóna molta seguretat als infants. Malauradament, tot sovint veiem que en famílies biparentals això no és el què succeeix i, de seguida, els petits aprenen quin paper té cadascun dels seus pares.

Les dificultats per a les famílies monoparentals apareixen quan, com a conseqüència de la feina i els horaris, a la mare o al pare els manca temps de qualitat per poder dedicar als seus fills, tant en el joc com en l’estudi o en l’oci. Poder disposar d’aquest temps és molt important perquè és en els primers anys dels infants quan el referent matern o patern esdevé imprescindible.Imatge de David Castillo Dominici | FreeDigitalPhotos.net Lògicament també ho és en etapes posteriors de la vida de l’infant, quan la presència de la persona progenitora és molt important per tal de garantir un creixement emocional adequat i, òbviament, per gaudir d’un entorn segur i confortable que faciliti a infants i adolescents un desenvolupament escolar amb èxit.

Tot plegat, com comentàvem abans, vol dir compartir temps de qualitat, i és aquí on tornem a topar amb la barrera de la gran dificultat que suposa conciliar correctament la vida familiar i la laboral. Aquesta conciliació, que és importantíssima en totes les famílies, és—en el cas de les famílies monoparentals—un luxe al què a dia d’avui és pràcticament impossible accedir: sovint, conciliar la vida laboral i la vida familiar sol implicar una reducció d’ingressos o una expulsió del mercat laboral que les famílies amb una sola font d’ingressos no es poden permetre.

Imatge de Vlado | FreeDigitalPhotos.net

Mentre la legislació laboral no tingui en compte la multiplicitat de situacions familiars de les persones treballadores, filles i fills de famílies monoparentals seguiran estant discriminats i en inferioritat d’oportunitats, perquè els drets laborals del seu únic progenitor tenen un preu elevadíssim que, sovint, fa que n’hagin de renunciar. L’impacte que això té en el temps que disposen mares i pares per ocupar-se d’infants i adolescents, i poder educar-los i ajudar-los a créixer de la millor manera possible (per posar al seu abast un futur digne) és massa elevat.

Les famílies monoparentals estem disposades a continuar amb l’esforç i la lluita que suposa educar en solitari: volem que les nostres filles i els nostres fills gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta dels infants.

One Comment

  1. Maria

    Totalment cert. Ho ratifico i em trobo en aquesta situació no per elecció. Afegiria nomes que a sobre has de fer filigranes per demostrar al teu fill que estàs per ell, sense tenir temps ni humor, a vegades i sense caure amb la temptació de compensacions materials (encara que siguin minses)

    Maria.

Deixa un comentari