Del paper a les cases, a les escoles, al carrer: què espera UNICEF del Pacte per a la infància i l’adolescència a Catalunya

Article enviat al Bloc del Pacte per UNICEF Comitè Catalunya.

·

UNICEF té el mandat de Nacions Unides de vetllar per l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant arreu del món i, des d’aquest marc i amb aquesta intenció va participar en el procés d’elaboració del Pacte per a la Infància i Adolescència a Catalunya i el va signar el passat juliol. Veiem el Pacte com una oportunitat per situar la infància entre les prioritats de l’agenda social i política i, en aquest sentit, que serveixi per fer un salt qualitatiu en l’aplicació de la Convenció per al 1.385.127 de ciutadans de 0 a 17 anys que viuen a Catalunya.

Del Pacte com a document de consens, tal com recull l’informe Infància a Catalunya 2012-2013 d’UNICEF,n’esperàvem un marc de referència que prioritzés problemàtiques i reptes en clau estratègica a partir d’anàlisis fonamentades en dades i amb les ulleres dels drets dels infants posades. S’ha avançat en la direcció de posar sobre la taula idees clau sobre els nens i nenes, de manera que el Pacte és un punt de partida pel que fa a discurs polític, i deixa un ample marge a la seva interpretació i concreció i, per tant, serà un repte analitzar-ne l’abans i el després. En aquest sentit, entenem que el Pla de transició 2013-2014—que ja s’està desplegant—i el Pla integral 2014-2017 juntament amb els pressupostos són els instruments clau per definir i concretar la gran part de les polítiques públiques d’infància a Catalunya.

Celebrem que es reconegui en el Pacte la importància del coneixement dels drets dels infants i de la Convenció (ara que està a punt de fer 25 anys) i que s’identifiqui que cal sensibilització a la ciutadania i formació a les i alsprofessionals (mestres, metges, advocats… i no només els què atenen infants en risc). Aquesta és una tasca fonamental, i el pas previ perquè els drets es visquin arreu i construïm una societat on els infants siguin ciutadans protagonistes, on els nois i noies no es quedin enrere ni als marges. La Convenció ho diu molt clar: les famílies són les primeres responsables pel que fa al desenvolupament dels seus fills, però són els governs qui tenen l’obligació de garantir-los els seus drets i el suport per tal que, entre d’altres, el dret a un nivell de vida adequat sigui efectiu.

I com haurien de fer-ho? Amb inversió pública en infància: més i millor. Ho reivindica UNICEF arreu del món—i ho acaba de recomanar la Comissió Europea—cal invertir en els infants per tal d’avançar en tres línies: una, recursos adequats a les famílies (garanties de rendes mínimes que tinguin en compte si hi ha infants, prestacions familiars, incentius fiscals, ocupació, conciliació…); dos, serveis assequibles i de qualitat (en salut, educació, lleure, serveis socials, habitatge i protecció contra el desemparament i la violència); i tres, la participació social dels infants i el seu accés a informació i activitats culturals i de lleure.

A Catalunya hi ha immensos recursos a més del Pacte: hi ha teixit social i entitats que fan una gran tasca; la Llei d’infància de 2010, que cal desplegar; recomanacions oportunes sobre infància en diversos informes del Síndic, i també, malgrat tot, diners públics. Hi són. El que cal és seguir apostant per la promoció i protecció dels nens i nenes, com a prioritat política i que això es vagi traduint en una prioritat econòmica. Estem en un moment complicat que pot posar en risc els drets de la infància, per això UNICEF, en el marc del consens del Pacte,confia en la voluntat política necessària per continuar fent passos valents per prioritzar els drets dels infants.

Deixa un comentari