‘Cases d’infants’: innovació en Serveis Socials

El passat setembre va fer un any de l’obertura de la primera ‘Casa d’infants’. Amb la posada en marxa d’aquest equipament s’ha iniciat una “transformació” del concepte d’atenció residencial a la infància en risc, produïnt-se una evolució vers una concepció d’atenció a les famílies vulnerables i als seus fills, des d’un marc acollidor i respectuós amb les persones, el territori i l’entorn social. Tot això integrat en un model de gestió professional, responsable i eficient.

El projecte ‘Cases d’infants’, impulsat per la Direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència (DGAIA) i la Fundació acció social infància (FASI), i amb el suport de l’Obra social de ‘La Caixa’, s’emmarca dins el Programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament. ‘Cases d’infants’ té per objectiu posar en marxa un servei residencial d’estada temporal per a treballar les capacitats d’infants i adolescents i de les seves famílies per possibilitar-ne el retorn o la seva emancipació. És un servei pilot en fase experimental, raó per la qual no figura encara, com a servei específic, en la Cartera de serveis socials.

El projecte va adreçat a la població de 4 a 18 anys en situació de risc o de desemparament i les seves famílies, i de forma preferent a infants – adolescents amb famílies amb un pronòstic de recuperabilitat mitjà – alt i residents en el mateix municipi on es troba ubicada el recurs ‘Casa d’infants’. D’aquesta manera s’obre la porta a infants – adolescents la família dels quals no se’n pot fer càrrec de manera temporal (guardes administratives voluntàries) o troban-se en situació de desemparament la família s’hi acull voluntàriament (tuteles administratives), adolescents que s’hi vulguin acollir voluntàriament i infants – adolescents en situació de desemparament i acollits en Centres d’acolliment o Centres residencials d’acció educativa (CRAE) que presentin una millora en la situació familiar i un pronòstic elevat de recuparabilitat. Per tant, com es pot comprovar les ‘Cases d’infants’ no són un recurs de protecció davant situacions d’urgència sinó que la seva acció s’adreça la capacitació d’infants i adolescents i les seves famíleis, per a potenciar-ne el retorn a la família i evitar o reduir la seva institucionalització.

El projecte se sustenta sobre vuit principis. (1) Temporalitat,  temps estrictament necessari per superar les causes que motiven la intervenció de l’administració. (2) Unitats reduïdes, habitatges familiars amb assistència personalitzada. (3) Implicació dels interessats en el procés, això vol dir tant dels infants – adolescents i les seves famílies en el procés de superació i millora i en la presa de decisions. (4) Orientació a la capacitació, enfocament positiu i possibilista enfocat a les capacitats i potencialitats. (5) Intervenció familiar, atenció integral al nucli familiar integrant en el mateix procés a tots els components del sistema familiar. (6) Promoció del retorn, mínim temps d’institucionalització afavorit per un treball enfocat a la reintegració de l’infant – adolescent al nucli familiar. (7) Proximitat, això implica un àmbit territorial delimitat de les ‘Cases d’infants’ determinat per les possibilitats de realitzar un treball proper amb la família i de coordinació amb els serveis del territori. (8) Treball en xarxa, dels Serveis socials bàsics (SSB), Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i el Servei territorial d’infància i adolescència (STAIA), orientat a la coordinació d’accions emmarcades en la cooperació per un objectiu comú: la reincorporació de l’infant – adolescent a la seva família.

L’àmbit d’intervenció de les ‘Cases d’infants’ es distribueix en tres grans eixos: (1) treball de teràpia familiar, (2) atenció residencial continuada i amb estades intermitents, i (3) suport especialitzat als infants – adolescents i a les seves famílies.

Enguany la DGAIA i la FASI han organitzat unes jornades que volen donar a conèixer el projecte i molt especialment compartir amb tots els agents implicats directament en el projecte, per tal de seguir avançant en el difícil repte de donar noves i millors respostes a les necessitats emergents en què es troben immerses les famílies i els infants – adolescents a Catalunya.


Perspectives d’innovació en l’àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable

Barcelona, 9 i 10 de febrer de 2012
CosmoCaixa
(Isaac Newton, 26 · Barcelona) (inscripció)

Objectius de les Jornades:

  • Conèixer altres experiències semblants i aprendre’n.
  • Acostar-nos als professionals i a les Entitats del Tercer Sector.
  • Difondre els primers resultats de les Cases d’infants.
  • Aportar coneixement al sector.

Deixa un comentari