Programa Minuts Menuts

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, es duu a terme el programa MINUTS MENUTS. Aquest és un servei universal destinat a donar valor al temps personal i familiar. Ofereix a les famílies un servei de guarda puntual per als fills i filles de 4 mesos a 3 anys fora de l’horari escolar, dins d’un espai lúdic i de qualitat.

El programa, que té una clara vocació de servei públic i la voluntat d’apropar-se a la ciutadania, es desplega en col·laboració amb les administracions locals (ajuntaments i consells comarcals), treballant en xarxa i utilitzant els espais ja creats o habilitats per a la primera infància i de manera coordina amb els altres serveis i persones professionals que treballen per a les famílies en l’àmbit municipal. Concretament, s’ubica en espais diversos com ludoteques, centres cívics, poliesportius municipals, escoles bressol, entre altres. Els espais disposen de material lúdic i didàctic mínim i els aparells necessaris per garantir un bon servei als infants així com amb una programació setmanal d’activitat lúdiques.

El programa vol ajudar a promoure una xarxa de famílies en el municipi que els permeti la comunicació i l’intercanvi d’experiències i donar assessorament a les famílies en la cura dels infants.

Les consideracions que han de tenir en compte les famílies que vulguin gaudir d’aquest serveis són:

El servei és universal i assequible per a totes les famílies empadronades al municipi i que tenen infants de 4 mesos a 3 anys.

L’edat mínima de l’infant per accedir al servei és de 16 setmanes, període coincident amb l’acabament de la baixa per maternitat/paternitat.

El temps màxim de permanència d’un infant al servei és de tres hores continuades i de dos dies per setmana.

Les famílies han d’abonar a l’ens local 1€ per cada hora d’estada del menor.

En general, no és necessari fer una reserva de plaça ja que el servei s’entén com un espai que vol donar resposta a aquelles necessitats no previstes o gestions a realitzar per les persones adultes que són difícils de dur a terme amb l’acompanyament dels infants.

Els serveis disposen d’una normativa interna que regula el funcionament de l’espai i una documentació per donar a les mares i als pares per la seva signatura (autorització, compromís d’horari…) i una fitxa inicial amb les de dades de l’infant que el pare o mare hauran d’emplenar, tenint en compte temes de salut com al·lèrgies, medicaments o d’altres).

Els pares i mares han de portar el material necessari per a la cura del seu nen o nena (bolquers, roba, etc.).

El programa es va iniciar a l’any 2007 amb el desplegament de 9 serveis a diferents municipis i/o consells comarcals amb experiència en l’atenció a la primera infància. Amb aquest procés, actualment la Xarxa de Minuts Menuts està present en un total de 35 municipis catalans i amb 36 serveis d’atenció a infants.

One thought on “Programa Minuts Menuts

  1. Benvolguda Maria,

    Nosaltres no tenim aquesta informació, tanmateix et donem el telèfon del departament on t’informaran: 93.483.10.00.

    Salutacions,

Deixa un comentari