A Reus, Xarxa d’esports als barris

L’Ajuntament de Reus va iniciar el projecte Xarxa d’esports als barris l’any 2000 al barri de Sant Josep Obrer i s’ha anat ampliant a tota la ciutat. Aquest és un projecte de ciutat, comunitari i en xarxa, que utilitza l’esport per a impulsar el desenvolupament personal, la socialització i la inclusió social d’infants, adolescents i joves, i per a combatre la vulnerabilitat social.

Les regidories de Serveis Socials, Participació, Esport i lleure, Pla transversal d’immigració, Participació i ciutadania, Plans comunitaris, Pla educatiu d’entorn, Guàrdia Urbana, el Pla local d’inclusió social i diverses entitats esportives i associatives són les impulsores del projecte. Aquest, es duu a terme, desenvolupant activitats esportives com el futbol, el futbol sala, el bàsquet, els balls i ritmes, el bàdminton, etc., en tots els districtes de la ciutat, mitjançant els equipaments i entitats existents. En totes les activitats es desenvolupa un treball socioeducatiu i de cohesió social per part de monitors, educadors socials, tècnics esportius de zona i mediadors interculturals. Es realitzen accions formatives i de prevenció sobre temes de sexualitat, drogues i altres d’interès; alhora, es treballen aspectes clau per a la inclusió social: procés d’escolarització adient, formació per l’ocupació i inserció socio-laboral.

Per a poder dur a terme el projecte s’han establert dos grups de treball: un grup impulsor de ciutat, integrat per personal tècnic i responsable de les diferents regidories i plans; i un d’impulsor de districtes, amb personal tècnic i persones d’entitats de cada territori, amb les següents funcions:

Detectar les necessitats esportives educatives i d’inclusió del territori.
Dissenyar el projecte consensuat del districte.
Establir les activitats esportives i les accions formatives en el territori.
Donar suport tècnic a les diferents institucions dels barris a través dels TEZ (tècnics esportius de zona), educadors i educadores socials, mediadors i mediadores.
Dissenyar i realitzar accions socioeducatives a nivell individual i de grup.
Afavorir aspectes inclusius educatius i d’inserció laboral.
Afavorir la promoció social dels joves mitjançant la seva integració en entitats esportives.

Durant aquest curs 2010-2011, la Xarxa d’esports als barris, ha fet possible que entre uns 500 i 600 infants, adolescents i joves, hagin pogut realitzar activitats esportives, i ha tingut una incidència més amplia sobre unes 2.000 persones entre pares i mares, altres familiars, educadors, xarxes d’entitats esportives i agents socials.

_____________________
Ajuntament de Reus

Deixa un comentari