L’Ajuntament de Lleida ajuda a la tasca de ser pares i mares

La tasca de fer de pares i mares, i de tenir unes línies educatives harmòniques en el procés de desenvolupament dels infants, necessita cada vegada més, de totes les ajudes que es puguin donar. La societat actual amb la sèrie de valors canviants comporta, de vegades, la desorientació dels pares i mares envers l’educació dels seus fills i filles.

Si convenim que no es pot ensenyar a ser pare o mare, ja que aquesta funció és una experiència subjectiva i que té a veure amb la pròpia personalitat i amb les experiències tingudes des de la primera infància, l’Ajuntament de Lleida a través de l’Institut Municipal d’Educació (IME) proposa un Programa de formació per a pares i mares que pretén ajudar a ser pares i mares, partint de la pròpia experiència, de les dificultats quotidianes que el desenvolupament de la funció parental genera, ja sigui amb la reflexió conjunta o amb el diàleg i el posicionament d’experts en els aspectes canviants que la nostra societat genera. Va adreçat a grups de pares i mares de centres educatius de la ciutat de Lleida o de les ludoteques municipals que tractin temes generals de prevenció inespecífica.

Els objectius del programa són:

Crear un espai de trobada de pares i mares on puguin compartir i reflexionar,
Contextualitzar el grup familiar en una realitat, analitzar la seva problemàtica actual i ajudar a trobar el seu camí vers les diferents alternatives de resolució de conflictes sota la perspectiva de l’experiència compartida,
Analitzar els diferents rols dins la família i revisar les actuacions que comporten el desenvolupament d’aquests rols,
Potenciar la comunicació entre els pares i les mares a fi de millorar-la, i
Fomentar així l’efecte multiplicador que això comporta i abordar temes d’actualitat que preocupen les famílies i proporcionar recursos per donar suport en la tasca educativa.

Els dos tipus d’activitats que s’ofereixen són les xerrades i els tallers de curta durada. En les xerrades col·laboren diferents serveis i organismes com ara Mossos d’Esquadra de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, la coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida; el serveis educatius de La Panera; l’Institut Municipal d’Educació (IME) i l’Àrea de Prevenció de les Drogodependències de l’Ajuntament de Lleida. També la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC–Lleida) organitza, en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, un programa de xerrades – col·loqui per l’educació en les habilitats per a pares i mares per tal d’ajudar-los en l’educació dels seus fills i filles.

_____________________
Institut Municipal d’Educació (IME)
Tel. 973 700 618

Deixa un comentari