Les escoles, per la sostenibilitat

Des de l’any 1998, tant la Generalitat de Catalunya en el Departament de Territori i Sostenibilitat – amb el Programa escoles verdes – com diferents ajuntaments – mitjançant Agendes 21 escolars o Programes d’educació ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots aquests programes tenen objectius coincidents; per això, la Generalitat de Catalunya i un conjunt d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col·laboració institucional.

En aquest marc neix, l’any 2009, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.

Entre les seves finalitats, hi destaquen:
Establir mecanismes de coordinació i intercanvi que facilitin la col·laboració entre xarxes.
Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’educació per a la sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius.
Organitzar espais d’intercanvi d’experiències entre els centres educatius.
Col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius.
Promoure la recerca i l’avaluació sobre el procés de l’Educació per a la Sostenibilitat i els seus resultats.
Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar aquelles que ja estan formades.
Establir lligams amb altres xarxes d’altres comunitats autònomes, europees o internacionals.

Mitjançant el web podeu accedir a tota la informació sobre la XESC com ara, per exemple, les xarxes que en formen part, algunes experiències dels centres educatius o els butlletins electrònics d’algunes d’aquestes xarxes.

_____________________
Marta Subirà Roca
Directora general de Polítiques Ambientals
Departament de Territori i Sostenibilitat
Coordinador de la XESC

Deixa un comentari