Per la seguretat dels infants i els/les adolescents

Una de les tasques principals a què dedica esforços el Departament d’Interior, i en concret la Policia de Catalunya és la protecció de les persones menors d’edat com a víctimes. Per tal d’aconseguir-ho, es treballa intensament en intentar garantir la seguretat en aspectes relacionats amb l’entorn escolar, tant dins com fora de les aules. Per això, és necessària una resposta on participin conjuntament amb la policia d’altres operadors que contrubueixin al benestar i la garantia de la seguretat.

La creació de serveis de policia de proximitat i d’atenció a la comunitat a la Policia de Catalunya durant els darrers anys ha propiciat poder treballar per mantenir un contacte proper amb els centres educatius d’arreu de Catalunya. Amb aquesta actuació, es volen conèixer les problemàtiques que preocupen la comunitat educativa i donar una resposta conjunta més efectiva.

El Pla d’Acció: Seguretat als Centres Educatius (PASCE) es fonamenta en el principi de coordinació entre tots els operadors que, d’una forma o d’altra, treballen per a la seguretat d’infants i de persones joves i en garantir el treball transversal com a eina bàsica amb altres plans de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, com, per exemple, el del Departament d’Ensenyament. Altres principis de què es parteix en l’elaboració d’aquest document són: el treball en equip, la coresponsabilitat i la lluita contra les infraccions penals i administratives.

L’objectiu del PASCE és contribuir a la millora de la seguretat en l’àmbit escolar i reduir la percepció d’inseguretat que afecta a persones usuàries i treballadores dels centres educatius. Per aconseguir-ho, s’han dissenyat una sèrie de presentacions informatives i preventives de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra adreçada a centres de primària, secundària, batxillerat i CF de grau mitjà.

Les temàtiques que es tracten en aquestes presentacions són:
Violència masclista: com comença tot?
Internet segura: per a la protecció del menor
Mobilitat segura: per a la comunitat educativa
Prevenció de les conductes discriminatòries: la importància de saber conviure
Situacions de risc per a joves
Drogues: prevenció d’infraccions i situacions de risc
Activitat de visita a dependències policials de la PG-ME
Intervenció policial en situacions de mutilació genital femenina
Petita història dels Mossos d’Esquadra

També s’ha elaborat la Guia pràctica d’infraccions penals i administratives per a la comunitat educativa, que és un document pràctic de consulta adreçat als i a les professionals de la comunitat educativa, on s’estableix un catàleg de conductes i actes presumptament il·lícits i punibles (tant penalment com administrativament). L’objectiu d’aquesta guia és facilitar la detecció de conductes i actes il·lícits i col·laborar en la resolució de problemes de forma conjunta i eficaç, per la via més adequada.

Finalment, destaquem que la Policia de Catalunya (gràcies a l’esforç conjunt amb la resta d’operadors implicats) treballa d’una manera contínua per aconseguir una resposta efectiva què contribueixi a que els centres educatius esdevinguin indrets segurs i fiables on infants i adolescents puguin gaudir d’un entorn on benestar i seguretat estiguin garantits.

___________________________________
Direcció General de la Policia
Departament d’Interior

Deixa un comentari