L’acolliment en família extensa: promoció i millora del suport

L’acolliment en família extensa és una de les mesures de protecció més utilitzades pel sistema de protecció a la infància. Mesura recollida en l’actual Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que recull el concepte d’acolliment en família extensa a l’article 127, dins la secció dedicada a l’Acolliment familiar (art. 125 a 130).

En els darrers anys, des de la DGAIA s’han fomentat iniciatives per a la promoció de l’acolliment dels infants i adolescents en la seva família extensa. Amb aquest propòsit, des del 2010 s’inicia el Programa de suport a les famílies extenses, mitjançant les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF) a diversos punts del territori: Barcelona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Terres de l’Ebre. Aquest programa té com a finalitat, facilitar que els infants i adolescents tutelats puguin ser acollits per la seva família extensa, i es fonamenta en tres línies de treball: incrementar el suport econòmic a la família extensa, facilitar una ràpida i correcta valoració de l’adequació de la família a les necessitats de l’infant o adolescent, i oferir una orientació i suport continuat a aquestes famílies.

En aquest marc, el treball de les ICIF es concreta en facilitar la convivència familiar dels infants i adolescents amb les seves famílies extenses i oferir suport i assessorament en moments de crisi.

Una d’aquestes iniciatives és la que ha dut a terme l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, on des de l’any 2005 es crea, dins l’EAIA municipal, el Servei de Suport a l’Acolliment en Família Extensa (SSAFE), contractat amb l’entitat Drecera. És un programa específic d’atenció als infants i adolescents acollits en família extensa que, tal com va publicar el Digital-h de l’Ajuntament: “ha permès donar suport i atenció continuada a infants i acollidors; millorar les capacitats i habilitats dels acollidors a través d’un espai de conversa i intercanvi de la seva experiència […], i aprofundir en els coneixements sobre aquest tipus d’acolliment, la qual cosa reverteix en una millor atenció als infants i adolescents”. Els resultats d’aquest programa ha motivat que des de 2010 entri a formar part del Programa de suport a les famílies extenses de la DGAIA i s’ampliï el seu finançament.

Actualment, després de cinc anys de funcionament del SSAFE, l’EAIA de l’Hospitalet està finalitzant un estudi dels resultats que s’han obtingut d’aquests 5 anys i que esperem poder-vos informar des del Bloc de les PDIAC.

____________________________
Programa municipal per a la Infància i l’Adolescència
Àrea de Benestar Social
Ajuntament de l’Hospitalet

[wmv http://pdia.blog.gencat.cat/wp-content/uploads/2011/06/drecera_4.wmv 340 290]

Deixa un comentari