Després de l’adopció: suport i orientació

L’adopció és un procés legal, psicològic i social d’integració plena i definitiva d’un infant en el si d’una família en la qual no ha nascut. Es tracta d’una mesura de protecció a la infància que proporciona una relació paternofilial amb els mateixos efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els vincles jurídics amb la família d’origen, sempre en interès de l’infant.

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, organisme autònom creat per la Llei 13/1997, de 19 de novembre, actualment denominat Institut Català de l’Adopció amb l’aprovació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència i d’acord amb la disposició tercera, té la finalitat de contribuir a potenciar una política global d’adopcions i d’acolliment simple en família aliena, d’agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l’acolliment o per l’adopció, i de tramitar, quan correspongui, l’adopció internacional.

Concretament, i donat l’augment de les adopcions internacionals dels últims anys i com a realitat social que cal tenir en compte, l’ICA va crear fa uns anys el servei d’atenció postadoptiva per oferir orientació, assessorament i suport a les famílies adoptives per fer front a les necessitats que planteja la criança i l’educació dels fills i filles, així com la relació entre aquests i els pares, en el decurs del seu procés evolutiu. El servei és públic i gratuït i ofereix atenció personalitzada per part d’un equip multidisciplinar constituït per professionals de l’àmbit de la psicologia, la pedagogia i el treball social, amb experiència en l’àmbit de l’adopció. Es posa una atenció especial en les crisis que puguin aparèixer dins el marc de l’adopció, i es proporcionen eines, pautes i suport per afavorir el creixement i el benestar d’aquestes famílies.

S’ofereix un espai de consulta i orientació tant a nivell individual com familiar, així com un espai grupal de reflexió per a pares i mares o fills i filles per tractar diferents temes, necessitats i dificultats, potenciant l’intercanvi d’experiències i l’ajuda mútua entre les famílies adoptives i les persones adoptades. També ofereix assessorament a escoles i a professionals que estan en contacte amb famílies adoptives (centres de salut mental, d’atenció precoç, etc.) i xerrades formatives i jornades de reflexió sobre la realitat de l’adopció.

Es pot obtenir més informació d’aquest servei i concertar una cita trucant al número de telèfon 934 831 824.

_____________________
Núria Canal i Pubill
Directora de l’ICA

Deixa un comentari